Viết biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Viết biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

1. Định hướng

a) Tùy theo nội dung của từng vụ việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp.

b) Để viết được một biên bản, cần thực hiện theo quy trình dưới đây:

– Xác định nội dung của biên bản, thể hiện nội dung đó ở tên của biên bản.

– Thu thập thông tin liên quan đến sự việc để viết nội dung của biên bản.

– Tiến hành viết biên bản theo mẫu.

– Đọc, rà soát và chỉnh sửa biên bản (nếu cần).

2. Thực hành

Bài tập: Để hưởng ứng Ngày Trái Đất 22-4, trong giờ sinh hoạt lớp, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”. Em hay ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính.

a) Chuẩn bị

– Xác định mục đích ghi biên bản: ghi chép về nội dung buổi thảo luận.

– Chuẩn bị phương tiện ghi biên bản.

– Xem trước mẫu biên bản để nắm được bố cục của một biên bản.

– Ngồi ở vị trí dễ quan sát và lắng nghe mọi người để thu thập thông tin phục vụ cho việc ghi biên bản.

b) Viết

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

LỚP 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu: 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Phòng học lớp 6A1 trường THCS Lê Lợi

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A1

Chủ trì: Nguyễn Nhật Linh – Lớp trưởng

Thư kí: Phạm Việt Hà – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt

(1) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Linh đứng lên tổ chức thảo luận, yêu cầu các tổ đưa ra ý kiến về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

(2) Các tổ lần lượt trình bày ý kiến.

(3) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Linh tổng kết và thư kí Phạm Việt Hà ghi lại trên bảng các ý kiến của cả lớp:

– Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon mà thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

– Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”

–  Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

–  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

– Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 03 năm 2022

Thư kí

Phạm Việt Hà

Chủ tọa

Linh

Nguyễn Nhật Linh

 

Mẫu 2 :

BIÊN BẢN THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “HẠN CHẾ SỬ DỤNG BAO BÌ NI LÔNG” VÀ “CHẤT THẢI NHỰA”

Thời gian bắt đầu: 14 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Lớp 6A trường THCS Nghĩa Tân

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A

Chủ trì: Trần Minh Nhật – Lớp trưởng

Thư kí: Ngô Lan Anh – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt:

(1) Lớp trưởng Trần Minh Nhật đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa.

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến về “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông” và “chất thải nhựa”:

Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”.

Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông

Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.

Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn rác thải.

Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 15h45 ngày 02 tháng 03 năm 2022

 

Thư kí

Phạm Việt Hà

Chủ tọa

Linh

Nguyễn Nhật Linh

 

 

Soạn văn 6 Tập 2

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2

 

Viết biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Viết biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều