Văn bản thông tin – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Văn bản thông tin – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

1. Văn bản thông tin: giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi

– Văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi là là loại văn bản thông tin nêu lên các quy định về cách thức tiến hành một hoạt động hat trò chơi mà người tham gia cần tuân thủ và người xem cần biết

Ví dụ: Quy định về cách thức tiến hành hoạt động ca Huế, hoạt động đấu vật hoặc quy định, luật lệ về hội thi nấu cơm,… Các quy định này hướng dẫn người tham gia thực hiện đúng, đồng thời giúp người xem thưởng thức, đánh giá được cái hay của hoạt động hoặc trò chơi và tài nghệ của những người biểu diễn thi đấu

– Thông tin trong văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi có thể được sắp xếp theo trật tự thời gian, mức độ quan trọng của thông tin hoặc các khía cạnh khác nhau.

2. Mở rộng trạng ngữ.

Việc mở rộng trạng ngữ thường được thực hiện bằng một trong hai cách sau:

– Dùng từ hoặc cụm từ chính phụ (cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) bổ sung cho từ làm trạng ngữ.

Ví dụ: “Hồi ấy, rừng này còn nhiều hổ lắm.” (Đoàn Giỏi); “Trong chuyến đi về Hà Tĩnh, quan Phó bảng Sắc lưu lại huyện Đức Thọ một thời gian.” (Sơn Tùng)

– Dùng cụm chủ vị bổ sung cho từ làm trạng ngữ hoặc trực tiếp cấu tạo trạng ngữ.

Ví dụ: “Khi tôi cầm lọ muối lên thì thấy chú đã ngồi xổm xuống cạnh bếp.” (Đoàn Giỏi); “Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá”(Tạ Duy Anh)

 

 

 

Giải bài tập Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

Văn bản thông tin – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Văn bản thông tin – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều