Văn bản – Biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Văn bản – Biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Văn bản – Biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

1. Văn bản thuật lại một sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả thường bao gồm ba thông tin chính: nguyên nhân – diễn biến – kết quả, nhằm trả lời ba câu hỏi lớn: Vì sao lại xảy ra sự việc ấy?, Sự việc ấy diễn ra thế nào?, Kết quả ra sao?.

2. Biên bản là bản ghi lại những gì thực tế đã và đang xảy ra (về một sự việc cần ghi nhớ hoặc cần xử lí) để làm chứng cứ, làm căn cứ; hoặc là bản ghi lại tiến trình, nội dung, kết quả thảo luận (của một vụ việc, cuộc họp, hội nghị).

3. Dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu phân trích dẫn trực tiếp hoặc lời đối thoại; đánh dấu tên của một tác phẩm. Hoặc dùng để đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường.

VD: Lũ trẻ trong xóm thi nhau đi “đúc” dế,… đem về cho chọi nhau với tôi. (Tô Hoài)

4. Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu

– Sử dụng từ ngữ phù hợp với đề tài của văn bản; phù hợp với tính chất của loại văn bản; phù hợp với bạn đọc.

– Đặt câu phù hợp với tính chất của loại văn bản, phù hợp với ngữ cảnh để tạo thành một mạch văn thống nhất, đồng thời không lặp cấu trúc, gây nhàm chán.

 

Soạn văn 6 Tập 2

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2

 

Văn bản – Biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Văn bản – Biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

 

Văn bản – Biên bản – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều