Tự đánh giá Bài 5 – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Tự đánh giá Bài 5 – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Tự đánh giá Bài 5 – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX.

 

 

Câu 1 (trang 105 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin

Câu 2 (trang 105 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Câu 3 (trang 105 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?

B. Tháng 8-1945

Câu 4 (trang 105 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

Câu 5 (trang 105 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Vì sao mốc thời gian “2-9-1945” lại được in màu đỏ?

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

Câu 6 (trang 105 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

Câu 7 (trang 105, 106 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản

Câu 8 (trang 106 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì?

B. Một thời điểm quan trọng

Câu 9 (trang 106 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Qua văn bản, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời: 

Theo em, mốc thời gian quan trọng nhất trong tháng Tám (năm 1945) là chiều 16/8/1945. Một đơn vị quân giải phóng do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào tiến về giải phóng Thái Nguyên mở đầu cho cách mạng tháng Tám. Đó là sư khởi đầu tốt đẹp, tạo tinh thần cho các đơn vị khác tiến hành giải phóng.

Câu 10 (trang 106 SGK Ngữ văn 6 tập 1): Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ hoạ giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện?

Trả lời: 

Việc trình bày bằng đồ hoạ giúp cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện. Bởi nó ngắn gọn, đầy đủ, trình bày thông minh lại kèm theo hình ảnh minh họa sinh động.

 

Tác dụng: giúp chúng ta hiểu và ghi nhớ nội dung chính, những mốc son lịch sử quan trọng của sự kiện

 

 

Bài mở đầu

Bài 1: Truyện

Bài 2: Thơ

 

Bài 3: Kí

Bài 4: Văn bản nghị luận

Bài 5: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1

 

 

Tự đánh giá Bài 5 – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

 

Tự đánh giá Bài 5 – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều