Tổng kiểm soát phương tiện giao thông – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

Nội dung chính bài Tổng kiểm soát phương tiện giao thông – Cánh diều

 

Văn bản đề cập đến việc sử lí các phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện vi phạm.

Bố cục Tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Chia văn bản thành 2 đoạn:

– Các trường hợp vi phạm bị xử phạt

– Các lỗi vi phạm phổ biến

 

Tóm tắt Tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Văn bản đề cập đến việc sử lí các phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện vi phạm.

 

Tác giả – tác phẩm: Tổng kiểm soát phương tiện giao thông

I. Tìm hiểu tác phẩm Tổng kiểm soát phương tiện giao thông

1. Thể loại: Văn bản thông tin

4. Tóm tắt: Văn bản đề cập đến việc sử lí các phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện vi phạm

5. Bố cục:

Chia văn bản thành 2 đoạn:

– Các trường hợp vi phạm bị xử phạt

– Các lỗi vi phạm phổ biến

6. Giá trị nội dung:

– Cung cấp thông tin về việc sử lí các phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện vi phạm

7. Giá trị nghệ thuật:

– Nội dung được trình bày logic, theo dạng sơ đồ hóa

II. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Tổng kiểm soát phương tiện giao thông

1. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt

– 401 027 Phương tiện

+ 287 085 xe mô tô

+ 50 898 xe tải

+ 32 174 xe con

+ 14 869 xe khách

+ 4221 xe container

+ 11 780 các loại xe khác

– 61 563 Phương tiện bị tạm giữ

+ 55 110 xe mô tô

+ 6453 các loại xe khác

– 27 293 tước giấy phép lái xe

2. Các lỗi vi phạm phổ biến

– 49 715 thiếu giấy phép lái xe

– 33 316 chạy xe quá tốc độ

– 20 120 vi phạm về quy định nồng độ cột

– 12 231 không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu

– 5007 vi phạm tải trọng

 


 

 

  1. Chuẩn bị

Hiển thị nội dung

Yêu cầu (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

– Tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin về tình hình giao thông và các vi phạm của người tham gia giao thông ở nước ta trong thời gian gần đây. Ghi lại một số thông tin đáng lưu ý.

– Suy nghĩ về nguyên nhân của các vi phạm và bài học rút ra khi tham gia giao thông

Trả lời:

– Theo thống kê của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, trong 9 tháng năm 2021, toàn thành phố xảy ra 589 vụ tai nạn giao thông, làm chết 249 người và bị thương 376 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 125 vụ (tương đương 17,51%); giảm 50 người chết (16,72%) và giảm 101 người bị thương (21,17%). Về nguyên nhân tai nạn, chiếm tỷ lệ cao nhất là lỗi người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát (209 vụ, chiếm 34,48%). Tiếp đến là đi sai phần đường (112 vụ, chiếm 19,02%); vi phạm về tốc độ (69 vụ, chiếm 11,71%)…

– Nguyên nhân của các sai phạm hầu hết do người dân chưa tập trung, để ý khi tham gia giao thông, chưa hiểu rõ về luật lệ an toàn giao thông. Cần nâng cao ý thức và trách  nhiệm của người dân hơn khi tham gia giao thông.

  1. Đọc hiểu

* Nội dung chính: 

Bản đồ họa thông tin qua những số liệu xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông và các lỗi vi phạm phổ biến…cung cấp các thông tin về tình trạng giao thông hiện nay và có tác dụng tuyên truyền khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm túc các luật lệ, quy định về an toàn giao thông.

* Trả lời câu hỏi giữa bài: 

Câu 1 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Chú ý nhan đề, số liệu và thời gian

Trả lời:

– Nhan đề: Tổng kiểm soát phương tiện giao thông, xử phạt hơn 401 000 người điều khiển phương tiện vi phạm

– Thời gian: (15/5 – 14-6/2020)

Câu 2 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Xác định cách triển khai thông tin trong văn bản.

Trả lời:

– Bài viết được triển khai theo cách phân loại đối tượng và liệt kê các số liệu.

Câu 3 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Theo văn bản, loại phương tiện nào vi phạm luật giao thông nhiều nhất

Trả lời:

– Theo văn bản, loại phương tiện nào vi phạm luật giao thông nhiều nhất là xe mô tô với 287 085 phương tiện vị phạm.

Câu 4 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Có bao nhiêu loại lỗi vi phạm phổ biến?

Trả lời:

– Các lỗi vi phạm phổ biến là: thiếu giấy phép lái xe, chạy xe quá tốc độ , vi phạm về quy định nồng độ cột, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vi phạm tải trọng

* Trả lời câu hỏi cuối bài: 

Câu 1 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Nhan đề của văn bản cho biết thông tin gì?

Trả lời:

– Nhan đề Tổng kiểm soát phương tiện giao thông/ Xử phạt hơn 401 000 người điều khiển phương tiện vi phạm cho biết những thông tin nội dung chính trong văn bản.

Câu 2 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Xác định bố cục của văn bản Tổng kiểm soát phương tiện giao thông và chỉ ra thông tin chính của mỗi phần.

Trả lời:

– Văn bản đồ họa trên gồm 2 nội dung chính:

  1. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt

– 401 027 Phương tiện

+ 287 085 xe mô tô

+ 50 898 xe tải

+ 32 174 xe con

+ 14 869 xe khách

+ 4221 xe container

+ 11 780 các loại xe khác

– 61 563 Phương tiện bị tạm giữ

+ 55 110 xe mô tô

+ 6453 các loại xe khác

– 27 293 tước giấy phép lái xe

  1. Các lỗi vi phạm phổ biến 

– 49 715 thiếu giấy phép lái xe

– 33 316 chạy xe quá tốc độ

– 20 120 vi phạm về quy định nồng độ cột

– 12 231 không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu

– 5007 vi phạm tải trọng

Câu 3 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Tìm thông tin thu được từ bản đồ họa và ghi vào vở nội dung trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏiTrả lời
a. Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian nào?
b. Trong thời gian đó, có bao nhiêu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt? Con số đó nói lên điều gì?
c. Các con số in đậm 401 027, 61 563 và 27 293 cho biết thông tin gì? Các cột cao thấp và các chấm tròn to nhỏ khác nhau biểu thị điều gì?
d. Vi phạm nào phổ biến nhất? Vi phạm đó nói lên điều gì về giao thông ở Việt Nam?
e. Nhưng từ ngữ nào trong văn bản đồ họa trên được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực giao thông.

Trả lời:

Câu hỏiTrả lời
a. Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian nào?15/5 – 14-6/2020
b. Trong thời gian đó, có bao nhiêu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt? Con số đó nói lên điều gì?401 027 Phương tiện. Con số đó đã cho thấy thực tế việc vi phạm an toàn giao thông rất đáng báo động.
c. Các con số in đậm 401 027, 61 563 và 27 293 cho biết thông tin gì? Các cột cao thấp và các chấm tròn to nhỏ khác nhau biểu thị điều gì?– 401 027 Phương tiện giao thông bị xử phạt

– 61 563 Phương tiện bị tạm giữ

– 27 293 Phương tiện tước giấy phép lái xe

d. Vi phạm nào phổ biến nhất? Vi phạm đó nói lên điều gì về giao thông ở Việt Nam?Vi phạm thiếu giấy phép lái xe phổ biến nhất? Vi phạm đó nói lên ý thức của những người tham gia giao thông chưa cao.
e. Nhưng từ ngữ nào trong văn bản đồ họa trên được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực giao thông.Các từ ngữ: Vi phạm, xử phạt, phương tiện.

Câu 4 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Văn bản Tổng kiểm soát phương tiện giao thông sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ nào? Tác dụng của các phương tiện đó là gì?

Trả lời:

– Văn bản sử dụng phương tiện đồ họa. Việc sử dụng đồ họa, bảng biểu giúp người đọc nắm bắt được thông tin nhanh chóng, logic hơn.

Câu 5 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Hãy chuyển thông tin về các lỗi vi phạm phổ biến   trong bản đồ họa trên thành một văn bản chỉ sử dụng kênh chữ.

Ví dụ: Lỗi vi phạm nhiều nhất là lỗi về giấy phép lái xe, trong vòng một tháng có 49 715 người vi phạm.

Trả lời:

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông 

 Xử phạt hơn 401 000 người điều khiển phương tiện vi phạm 

(từ ngày 15/5 – 14-6/2020)

  1. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt

401 027 Phương tiện bị xử phạt trong đó có 287 085 xe mô tô, 50 898 xe tải, 32 174 xe con, 14 869 xe khách 4221 xe container và 11 780 các loại xe khác

Trong đó có 61 563 Phương tiện bị tạm giữ: 55 110 xe mô tô, 6453 các loại xe khác và 27 293 phương tiện bị  tước giấy phép lái xe

  1. Các lỗi vi phạm phổ biến 

Có tất cả 5 lỗi vi phạm chính không có giấy phép lái xe, vi phạm về tốc độ, có sử dụng rượu , bia khi tham gia giao thông, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vi phạm trọng tải. Trong đó có 49 715 thiếu giấy phép lái xe, 33 316 chạy xe quá tốc độ , 20 120 vi phạm về quy định nồng độ cột, 12 231 không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu,  5007 vi phạm tải trọng

Câu 6 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Bản đồ họa thông tin trên mang lại cho em hiểu biết gì mới và nhắc nhở em điều gì khi tham gia giao thông?

Trả lời:

– Bản đồ họa thông tin trên mang lại cho em hiểu thêm về tình trạng giao thông hiện nay và nhắc nhở em khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm túc các luật lệ, quy định về an toàn giao thông.

 

 

 

Soạn văn lớp 7 Tập 2

 

 

 

 

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

 

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều