Tóm tắt văn bản thông tin – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Tóm tắt văn bản thông tin – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Tóm tắt văn bản thông tin – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

1. Định hướng

a) Tóm tắt văn bản là nêu ngắn gọn nội dung chính của một văn bản nào đó.

b) Việc tóm tắt văn bản thông tin có thể được tiến hành theo trình tự sau:

– Xác định thông tin chính.

– Xác định các thông tin cụ thể của mỗi đoạn hoặc phần trong văn bản; giữ nguyên  các mốc thời gian hoặc giữ lại những mốc thời gian quan trọng.

– Kết nối các thông tin cụ thể và viết thành bản tóm tắt theo cách thông dụng hoặc trình bày bằng sơ đồ.

2. Thực hành

Bài tập: Em hãy tóm tắt văn bản “Những phát minh “tình cờ và bất ngờ””.

a) Chuẩn bị

– Đọc kĩ văn bản “Những phát minh “tình cờ và bất ngờ”.

– Dự kiến cách trình bày bản tóm tắt.

b) Tìm ý 

– Văn bản thuật lại 4 phát minh, theo thứ tự: đất nặn → kem que → lát khoai tây chiên → giấy nhớ.

– Ở mỗi phát minh:

+ Đất nặn:

Ÿ Nhà phát minh: Giô-sép Mác Vích-cơ

Ÿ Nguyên nhân: Ga được sử dụng nhiều hơn, loại bột đất sét đặc biệt không bán chạy, công ti thua lỗ.

Ÿ Diễn biến và kết quả: Năm 1957, trộn những chất bột nhão để mô phỏng độ dẻo của đất sét và làm ra đồ chơi trẻ em với nhiều màu sắc.

+ Kem que:

Ÿ Nhà phát minh: Phrăng Ép-pơ-xơn

Ÿ Nguyên nhân: Vô tình dùng một chiếc que trộn bột soda khô và nước lại với nhau.

Ÿ Diễn biến và kết quả: Phát hiện ra một “que kẹo băng” và khi nếm sẽ có hiện tượng nổ li ti. Năm 1923 đánh dấu ra đời kem que.

+ Lát khoai tây chiên

Ÿ Nhà phát minh: Gioóc Crăm

Ÿ Nguyên nhân: Crăm khi ấy đang cố phục vụ món khoai tây Pháp.

Ÿ Diễn biến và kết quả: Do liên tục bị trả món, Crăm đã mất bình tĩnh, làm theo yêu cầu thái lát mỏng hơn và giòn hơn. Sau đó, chúng trở nên phổ biến.

+ Giấy nhớ:

Ÿ Nhà phát minh: Xpen-xơ Vin-vơ và Át Phrai

Ÿ Nguyên nhân: Không biết sử dụng chất dính tạm trong phòng thí nghiệm vào việc gì.

Ÿ Diễn biến và kết quả: Do có thể dính một vật có trọng lượng nhỏ lên bề mặt mà không làm hư hại, Vin-vơ đã giúp Át Phrai dán một số tờ giấy lên cuốn sách của mình và từ đó phát minh ra đời.

c) Viết

1. Đất nặn
Nhà phát minh: Giô-sép Mác Vich

Nguyên nhân: Ga được sử dụng nhiều hơn, loại bột đất sét đặc biệt không bán chạy, công ti thua lỗ.
Diễn biến và kết quả: Năm 1957, trộn những chất bột nhão để mô phỏng độ dẻo của đất sét và làm ra đồ chơi trẻ em với nhiều màu sắc.

2. Kem que
Nhà phát minh: Phrăng Ép-pơ-xơn

Nguyên nhân : Vô tình dùng 1 chiếc que trộn bột soda khô và nước.
Diễn biến và kết quả: Phát hiện ra một “que kẹo băng” và khi nếm sẽ có hiện tượng nổ li ti. Năm 1923 đánh dấu ra đời kem que.

3. Lát khoai tây chiên
Nhà phát minh: Gioóc Crăm
Nguyên nhân: Crăm khi ấy đang cố phục vụ món khoai tây Pháp.
Diễn biến và kết quả: Do liên tục bị trả món, Crăm đã mất bình tĩnh, làm theo yêu cầu thái lát mỏng hơn và giòn hơn. Sau đó, chúng trở nên phổ biến.

4. Giấy nhớ
Nhà phát minh: Xpen-xơ Vin-vơ và Át Phrai
Nguyên nhân: Không biết sử dụng chất dính tạm trong phòng thí nghiệm vào việc gì.
Diễn biến và kết quả: Do có thể dính một vật có trọng lượng nhỏ lên bề mặt mà không làm hư hại, Vin-vơ đã giúp Át Phrai dán một số tờ giấy lẫn cuốn sách của mình và từ đó phát minh ra đời.

d) Kiểm tra và chỉnh sửa

 

Soạn văn 6 Tập 2

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2

 

 

Tóm tắt văn bản thông tin – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Tóm tắt văn bản thông tin – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

 

Tóm tắt văn bản thông tin – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều