Ôn tập chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình – Công Nghệ 6 – Cánh Diều

Ôn tập chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình – Công Nghệ 6 – Cánh Diều

Ôn tập chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình – Công Nghệ 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

I. Hệ thống kiến thức

– Thông số kĩ thuật

– Công dụng

– Nguyên lí làm việc

– Lựa chọn và sử dụng

II. Luyện tập và vận dụng

1. Trong gia đình em có những đồ đùng điện nào? Đọc và tìm hiểu ý nghĩa của các thông số kĩ thuật ghi trên những đô đùng điện đó.

2. Nguồn điện trong gia đình có điện áp là 220 V. Hãy chọn những đồ đùng điện có thông số kĩ thuật sao cho phù hợp:

a. Đèn huỳnh quang ống 110 V – 40 W.

b. Bếp hồng ngoại 220 V – 1 000 W.

c. Quạt bàn 220 V – 45 W.

d. Máy giặt 110 V – 10 kg.

e. Nồi cơm điện 220 V – 2 lít.

3. Trả lời các cân hỏi sau:

a. Nếu sử đụng đô dùng điện trong gia đình với điện áp thấp hơn điện áp định

mức, có thể gây ra hận quả gì? Cho ví dụ.

b. Nếu sử dụng đồ dùng điện trong gia đình vượt quá các thông số kĩ thuật, có

thể gây ra hậu quả gì? Cho ví dụ.

4. Cần làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện trong gia đình?


 

Câu hỏi mở đầu trang 81 Công nghệ lớp 6: Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây?

 

Lời giải:

Đồ dùng điện trong gia đình
Thông số kĩ thuật

– Điện áp định mức đơn vị là V

– Công suất định mức đơn vị là W

Công dụng

– Chiếu sáng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang,…

– Sử dụng hiệu quả, an toàn cho mỗi đồ dùng điện.

Nguyên lí làm việc

– Khi được cấp điện, dòng điện đi qua sợi đốt làm sợi đốt nóng lên, đến nhiệt độ cao thì phát sáng.

Khi được cấp điện. dòng điện đi qua chấn lưu, giữa hai điện cực xảy ra hiện tượng phóng điện, làm phát ra tia tử ngoại. Tia tử ngoại tác động vào lớp bột huỳnh quang bên trong ống thuỷ tinh làm phát ra ánh sáng.

Lựa chọn sử dụng

– Sử dụng đúng điện áp định mức, chọn công suất, dung tích phù hợp, vệ sinh thường xuyên.

Đọc kĩ hướng dẫn của nhà sản xuất.

 


 

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 82 Công nghệ lớp 6: Trong gia đình em có những đồ đùng điện nào? Đọc và tìm hiểu ý nghĩa của các thông số kĩ thuật ghi trên những đô đùng điện đó.

Lời giải:

– Trong gia đình em có những đồ đùng điện là: bếp điện, nồi cơm điện, máy phát điện.

– Ý nghĩa của các thông số kĩ thuật ghi trên đồ dùng điện là:

+ Máy phát điện: Ký hiệu máy phát điện về tần số là Hz. Một số loại máy phát điện sẽ ký hiệu tần số dạng 50/60 Hz. Ký hiệu này có nghĩa là máy có thể chạy song song giữa hai tần số 50 Hz và 60 Hz.

+ Bếp điện: Thông số kĩ thuật 220V- 1000 W

+ Nồi cơm điện: Thông số kĩ thuật là 220V- 400 W


 

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 82 Công nghệ lớp 6: Nguồn điện trong gia đình có điện áp là 220 V. Hãy chọn những đồ dùng điện có thông số kĩ thuật sao cho phù hợp:

a. Đèn huỳnh quang ống 110 V – 40 W.

b. Bếp hồng ngoại 220 V – 1 000 W.

c. Quạt bàn 220 V – 45 W.

d. Máy giặt 110 V – 10 kg.

e. Nồi cơm điện 220 V – 2 lít.

Lời giải:

Nguồn điện trong gia đình có điện áp là 220 V. Ta chọn những đô đùng điện có thông số kĩ thuật là: b, c,e.


 

Luyện tập và Vận dụng 3 trang 82 Công nghệ lớp 6: Trả lời các cân hỏi sau:

a. Nếu sử đụng đô dùng điện trong gia đình với điện áp thấp hơn điện áp định

mức, có thể gây ra hận quả gì? Cho ví dụ.

b. Nếu sử dụng đồ dùng điện trong gia đình vượt quá các thông số kĩ thuật, có

thể gây ra hậu quả gì? Cho ví dụ.

Lời giải:

a. Nếu sử đụng đồ dùng điện trong gia đình với điện áp thấp hơn điện áp định mức, có thể gây ra hận quả gây cháy thiết bị , hỏng.

Ví dụ chạy hai bếp điện cùng một ổ điện áp thấp hơn điện áp định mức sẽ bị cháy dây điện.

b. Nếu sử dụng đô dùng điện trong gia đình vượt quá các thông số kĩ thuật, có thể gây ra hậu quả do quá tải điện năng có thể gây ra cháy nổ. Thường thông số ghi sẽ yếu hơn sức chịu của nó thực tế.

Ví dụ như sử dụng 550W thì chịu nhiệt được 600 W. Nhưng thực tế khi nhiệt đến560 W có thể gây ra cháy nổ.


 

Luyện tập và Vận dụng 4 trang 82 Công nghệ lớp 6: Cần làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện trong gia đình?

Lời giải:

Để sử dụng tốt đồ dùng điện trong gia đình, cần:

– Sử dụng đúng thông số kĩ thuật ghi trên nhãn.

– Bảo dưỡng định kì đồ dùng điện.

– Thường xuyên lau chùi.

 

 

Giải bài tập Công Nghệ 6 – Cánh Diều

 

 

 

Ôn tập chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình – Công Nghệ 6 – Cánh Diều

Ôn tập chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình – Công Nghệ 6 – Cánh Diều

 

 

Ôn tập chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình – Công Nghệ 6 – Cánh Diều