Nghị luận xã hội – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Nghị luận xã hội – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Nghị luận xã hội – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

1. Nghị luận xã hội (trình bày một ý kiến) là nêu lên ý kiến và các lí lẽ, bằng chứng cụ thể nhằm thuyết phục người đọc, người nghe tán thành ý kiến của người viết, người nói về một hiện tượng trong đời sống.

2. Văn bản và đoạn văn:

– Văn bản là đơn vị ngôn ngữ trình bày trọn vẹn một vấn đề giao tiếp, có các bộ phận thống nhất về chủ đề, liên kết bằng những từ ngữ nhất định và được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

– Văn bản có thể gồm một hoặc nhiều đoạn văn.

– Mỗi đoạn văn thể hiện một chủ đề nhỏ; hết đoạn văn, phải xuống dòng. Ở dạng điển hình, đoạn văn thường có một câu nêu chủ đề của đoạn văn (câu chủ đề) và một số câu phát triển chủ đề (câu phát triển).

3. Từ Hán Việt là những từ mà tiếng Việt mượn từ tiếng Hán (tiếng Trung Quốc) được đọc theo cách đọc Hán Việt.

VD: sơn hà, quốc gia,…

– Các yếu tố cấu tạo từ Hán Việt thường không có khả năng dùng như một từ đơn để tạo câu như các yếu tố thuần Việt cùng nghĩa.

VD: sơn hà – núi sông

Việt Nam có rất nhiều (x) → Việt Nam có rất nhiều sông (✔)

 

 

Soạn văn 6 Tập 2

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2

 

 

Nghị luận xã hội – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

Nghị luận xã hội – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

 

 

Nghị luận xã hội – Ngữ Văn 6 – Cánh Diều