Chân trời sáng tạo 7

Chân trời sáng tạo 7

Giải bài tập Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình – Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo

1. Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1 trang 61 GDCD lớp 7: Gia đình là gì? Trả lời: Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 11: Phòng, chống tệ nạn xã hội – Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo

1. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1 trang 58 GDCD lớp 7: Theo quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, những hành vi nào không được làm đối với cá nhân? Trả lời: Những hành vi không được làm đối với cá nhân là: + Sử dụng, …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội – Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi trang 53 GDCD lớp 7: Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Trường hợp 1: 1/ Anh T đã vướng phải những loại tệ nạn xã hội nào? 2/ Nguyên nhân nào khiến anh T vướng phải tệ nạn xã hội đó? Trường hợp 2: 1/ V đã vướng phải những loại tệ …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 3: Học tập tự giác, tích cực – Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo

1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1 trang 17 GDCD lớp 7: Những biểu hiện tự giác, tích cực học tập của nhà thơ Nguyễn Khuyến trong câu chuyện trên được thể hiện như thế nào? Trả lời: Những biểu hiện tự giác, tích cực học tập của nhà thơ Nguyễn Khuyến: …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ – Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo

1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi Câu hỏi 1 trang 12 GDCD lớp 7: Những chi tiết nào trong câu chuyện thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của Hiếu và Minh. Trả lời: Những chi tiết trong câu chuyện thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của Hiếu và …

Chi tiết

Giải bài Bài 12: Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu – Tin học 7 – Chân trời sáng tạo

1. Sử dụng ảnh minh hoạ trong trang trình chiếu Khám phá trang 65 Tin học lớp 7: Hãy nêu các bước thực hiện: – Thay đổi vị trí, kích thước của hình ảnh trên trang trình chiếu. – Thay đổi lớp của văn bản trên trang trình chiếu. Trả lời: – Thay đổi vị trí, kích thước của hình …

Chi tiết