Lớp 6

Giải bài tập Lớp 6

Bài 5. Góc – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 5. Góc – Toán 6 – Cánh Diều   Lý thuyết I. Góc Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc. Chú ý:   Trong hình trên: – Góc xOy (hoặc yOx) được kí hiệu là \[\widehat {xOy}\] (hoặc ∠xOy). – Hai tia …

Chi tiết

Bài 4. Tia – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 4. Tia – Toán 6 – Cánh Diều   Lý thuyết 1. Tia Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O. Chú ý: •  Từ một điểm O kẻ một vạch thẳng về một phía của điểm O để biểu diễn một tia gốc O …

Chi tiết

Bài 3. Đoạn thẳng – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 3. Đoạn thẳng – Toán 6 – Cánh Diều   Lý thuyết I. Đoạn thẳng Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.   Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA. Hai điểm A, B gọi là hai đầu mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB. Chú …

Chi tiết

Bài tập cuối chương 5 – Toán 6 – Cánh Diều

Bài tập cuối chương 5 – Toán 6 – Cánh Diều   Bài 1 trang 71 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số sau theo thứ tự tăng dần. a) \(\frac{{ – 3}}{4};\,\,\frac{2}{5};\,\,\frac{{ – 2}}{3};\,\frac{1}{3}\). b) \( – 3,175;\,1,9;\,\, – 3,169;\,\,1,89.\) Lời giải chi tiết a) +) Ta có: \(\frac{2}{5} = \frac{6}{{15}}\) và \(\frac{1}{3} = \frac{5}{{15}}\) Do \(\frac{5}{{15}} < …

Chi tiết