Lớp 10

Lớp 10

Giải bài tập Bài 40: Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 146 Địa Lí 10:Con người phải làm gì để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển ở hiện tại mà không làm hạn chế sự phát triển của tương lai? Vì sao tăng trưởng xanh là mô hình phát triển được nhiều nước trên thế giới quan tâm, đặc biệt khu vực châu Á – Thái …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 143 Địa Lí 10:Con người đã biến đổi môi trường tự nhiên và khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ sự phát triển của xã hội loài người như thế nào? Lời giải: – Môi trường tự nhiên bao gồm đất, nước, khí hậu, sinh vật, sông ngòi, địa hình,… Các yếu tố này tồn tại …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 38: Thực hành tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi trang 142 Địa Lí 10:Dựa vào bảng 38, em hãy: – Vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020. – Nhận xét thực trạng số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 36: Địa lí ngành thương mại – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 133 Địa Lí 10:Ngành thương mại có vai trò và đặc điểm gì nổi bật? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến ngành thương mại? Tình hình phát triển và phân bố ngành thương mại trên thế giới như thế nào? Lời giải: – Vai trò: Là hoạt động dịch vụ quan trọng, nhất là trong nền …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 124 Địa Lí 10:Ngành giao thông vận tải có những đặc điểm gì? Các ngành giao thông vận tải trên thế giới hiện nay đang phát triển và phân bố như thế nào? Lời giải: – Một số đặc điểm của ngành GTVT: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải chính là sự chuyên chở người …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đên sự phát triển, phân bố dịch vụ – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 121 Địa Lí 10:Ngành dịch vụ có cơ cấu ngành như thế nào? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến tình hình phát triển và phân bố của ngành? Lời giải: – Cơ cấu ngành dịch vụ: dịch vụ kinh doanh; dịch vụ tiêu dùng; dịch vụ công. – Các nhân tố ảnh hưởng: vị trí địa …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 32: Thực hành tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi trang 120 Địa Lí 10:Cho bảng số liệu: a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020. – Lấy năm 1990 = 100%, tính tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện qua các năm. – Vẽ trên cùng một hệ …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển công nghiệp – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 117 Địa Lí 10:Giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có gì khác nhau? Ngành công nghiệp tác động như thế nào đến môi trường? Định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai là gì? Lời giải: – Giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có sự khác nhau …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 30: Địa lí các ngành nông nghiệp – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 111 Địa Lí 10:Những nội dung này được thể hiện như thế nào trong các ngành công nghiệp khai thác than, dầu khí, điện lực, khai thác quặng kim loại, điện tử – tin học, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất thực phẩm? Lời giải: Mỗi ngành công nghiệp có vai trò, đặc điểm và tình …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 29: Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 109 Địa Lí 10:Ngành công nghiệp có vai trò và đặc điểm gì? Cơ cấu ngành công nghiệp như thế nào? Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào? Lời giải: – Ngành công nghiệp có đặc điểm và những vai trò riêng biệt đối với sự phát …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 28: Thực hành tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi trang 108 Địa Lí 10:Dựa vào hình 26.1 (Phân bố một số cây trồng chính) và hình 26.2 (Phân bố một số vật nuôi chính), em hãy xác định sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới theo gợi ý từ bảng 28.1. Bảng 28.1. Sự phân bố một số cây trồng, vật …

Chi tiết

Giải bài tập Bài 27: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề và định hướng phát triển nông nghiệp – Địa Lí 10 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 105 Địa Lí 10:Hiện nay, những hình thức tổ chức lãnh thổ nào đang phổ biến? Những vấn đề nào cần chú ý trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại? Tương lai nông nghiệp thế giới định hướng ra sao? Lời giải: – Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp phổ biến: trang trại, …

Chi tiết