Hướng dẫn tự học bài 6 – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Hướng dẫn tự học bài 6 – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Hướng dẫn tự học bài 6 – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

Câu 1 (trang 20 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Tìm hiểu thêm thông tin về truyện ngụ ngôn và tục ngữ đã học, thu thập các nguồn tư liệu như bài viết, hình ảnh, video,.. liên quan đến truyện ngụ ngôn và các câu tục ngữ ấy.

Trả lời: 

Truyện ngụ ngôn, tục ngữTài liệu liên quan
– Truyện ngụ ngôn Heo Rừng và Thỏ
– Truyện ngụ ngôn Con Vẹt biết nói
– Tục ngữ:

+ Lạt mềm buộc chặt

+ Một mặt người bằng mười mặt của

+ Nhất dáng nhì da, thứ ba mái tóc…

– Tài liệu:

Câu 2 (trang 20 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Đọc và sưu tầm thêm một số truyện ngụ ngôn và tục ngữ theo các chủ đề đã học từ sách, báo, Internet,…

Trả lời: Các bạn tự sưu tầm thông qua sách, báo, Internet,…

 

Soạn văn lớp 7 Tập 2

 

 

 

 

Hướng dẫn tự học bài 6 – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Hướng dẫn tự học bài 6 – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

 

Hướng dẫn tự học bài 6 – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều