Giải bài tập Hoạt động trải nghiệm 8 Chân trời sáng tạo

  • Chủ đề 6: Đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro
  • Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
  • Chủ đề 8: Tìm hiểu hứng thú nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện