Giải bài tập Công Nghệ 4 – Cánh Diều

Giải bài tập Công Nghệ 4 – Cánh Diều

 

Đang cập nhật thêm …..

Chủ đề 2: Thủ công kĩ thuật

  • Bài 8: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật
  • Bài 9: Lắp ghép mô hình cái đu
  • Bài 10: Lắp ghép mô hình robot
  • Bài 11: Đồ chơi dân gian
  • Bài 12: Làm chong chóng
  • Bài 13: Làm đèn lồng

 

 

 

Giải bài tập Công Nghệ 4 – Cánh Diều

Giải bài tập Công Nghệ 4 – Cánh Diều