Giải bài tập Âm Nhạc 8 Chân trời sáng tạo

Chủ đề 1: Giai điệu tuổi hồng

Bài 1

 • Hát: Ước mơ hồng
 • Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 1

Bài 2

 • Nhạc cụ thể hiện giai điệu: Bài thực hành số 1
 • Lý thuyết âm nhạc: Gam trưởng, giọng trưởng, giọng Đô trưởng

Bài 3

 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

Chủ đề 2: Trái Đất đẹp tươi

Bài 4

 • Hát: Ngôi nhà của chúng ta
 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

Bài 5

 • Nhạc cụ thể hiện giai điệu: Bài đọc nhạc số 2

Bài 6

 • Thường thức âm nhạc: Giới thiệu kèn trumpet và saxophone
 • Nghe nhạc: Nghe bài What a wonderful world

Chủ đề 3: Trái tim người thầy

Bài 7

 • Hát: Con đò thời gian
 • Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài đọc nhạc số 2

Bài 8

 • Lý thuyết âm nhạc: Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ
 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3