Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh – Toán 7 – Cánh Diều

Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh – Toán 7 – Cánh Diều

Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh – Toán 7 – Cánh Diều

Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

 1. Nội dung chính của chủ đề
 2. Giới thiệu về khuyến mãi trong kinh doanh (sgk)
 3. Hình thức giảm giá trong khuyến mãi
 4. Kiến thức toán học

– Sau khi giảm x% số a, ta nhân được số a.(100% – x%)

– Sau khi tăng x% số a, ta nhận được số a.(100% + x%).

 1. Gợi ý tổ chức các hoạt động
 2. Phần chuẩn bị

Hoạt động 1 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: Giáo viên thực hiện những nhiệm vụ sau:

– Quy định hệ thống đơn vị tiền giả định, chẳng hạn gồm: 1 000 đồng giả định, 2 000 đồng giả định, 5 000 đồng giả định, 10 000 đồng giả định, 20 000 đồng giả định.

– Giáo viên chuẩn bị 600 000 đồng đến 700 000 đồng giả định;

– Quy định danh mục sản phẩm (nên tối đa 5 loại sản phẩm) và giá nhập vào của từng loại sản phẩm, số lượng sản phẩn cần đủ nhiều sao cho tổng số tiền thu được khi bán hết số sản phẩm đó (theo giá quy định) tối thiểu là 400 000 đồng giả định;

– Chia lớp thành 4 nhóm học sinh và cử nhóm trưởng của mỗi nhóm;

– Giao cho mỗi nhóm học sinh 20 sản phẩm, nhóm học sinh được quyền lựa chọn 20 sản phẩm trong danh mục sản phẩm đã quy định (mặt hàng cần kinh doanh) từ giáo viên theo đúng kế hoạch kinh doanh mà nhóm đã vạch ra sao cho tổng giá trị của 20 sản phẩm đó (tính theo giá nhập vào của từng loại sản phẩm) không vượt quá 100 000 đồng giả định.

– Mỗi nhóm được nhận 150 000 đồng giả định để thực hiện nhiệm vụ mua sản phẩm (mặt hàng kinh doanh) của nhóm khác, tuyệt đối không được mua sản phẩm kinh doanh của chính nhóm mình.

– Quy định rằng sản phẩm tồn lại khi trò chơi kết thúc được định giá bằng 50% giá ban đầu.

Giải Toán 7 trang 74 Tập 1

Hoạt động 2 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1: Học sinh được chia theo nhóm. Các nhóm trao đổi thảo luận.

– Xác định rõ nhiệm vụ của nhóm và từng nhiệm vụ thành phần.

– Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

– Xác định thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ thành phần và và nhiệm vụ chung.

Hoạt động 3 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1: Mỗi học sinh tiến hành lập kế hoạch kinh doanh của nhóm, đặc biệt lựa chọn hình thức khuyến mãi phù hợp để tăng lãi của nhóm.

 1. a) Nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch kinh doanh của mỗi nhóm

Thống nhất các công việc sau đây:

– Lựa chọn 20 sản phẩm (mặt hàng cần kinh doanh) sao cho tổng giá trị của 20 sản phẩm đó (tính theo giá nhập vào của từng loại sản phẩm) không vượt quá 100 000 đồng giả định;

– Lựa chọn hình thức kinh doanh, thảo luận các chiến lược kinh doanh;

– Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm; từng cá nhân dự kiến cách làm của mình và cả nhóm cùng trao đổi góp ý.

 1. b) Nhiệm vụ 2: Xác định hình thức khuyến mãi và cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm.

Thống nhất các công việc cần làm sau đây:

– Xác định hình thức giảm giá;

– Đưa ra thêm những hình thức khuyến mãi khác (nếu có):

– Xác định cách thực hiện quảng cáo, thông tin về sản phẩm và hình thức khuyến mãi.

 1. Phần thực hiện

Hoạt động 4 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1: Thực hiện công việc kinh doanh (thực hành bán hàng). Tính doanh thu và lãi.

– Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩmGiá mua vàoSố lượng muaHình thức khuyến mãiSố lượng bánLãi
Bút bi3 000 đồng/cái15 cáiMua 3 cái tặng 1 ngòi chì
Ngòi chì350 đồng/ cái2 hộp (40 cái)Mua 10 cái tặng 1 cái
Tẩy chì1 500 đồng/ cái10 cáiMua 2 cái giảm 10%
Thước kẻ4 000 đồng/ cái5 cáiGiảm 5%

– Kết quả đạt được:

Sản phẩmGiá mua vàoGiá bán raSố lượng muaHình thức khuyến mãiSố lượng bánLãi
Bút bi3 000 đồng/ cái4 500 đồng/ cái15 cáiMua 3 cái tặng 1 ngòi chì10 cái15 000 đồng
Ngòi chì350 đồng/ cái500 đồng/ cái2 hộp (40 cái)Mua 10 cái tặng 1 cáiBán 30 cái tặng 2 cái3 800 đồng
Tẩy chì1 500 đồng/ cái2 000 đồng/ cái10 cáiMua 2 cái giảm 10%8 cái (trong đó có 4 cái bán theo khuyến mãi)3 200 đồng
Thước kẻ4 000 đồng/ cái5 000 đồng/ cái4 cáiGiảm 5%4 cái3 000 đồng

– Viết báo cáo kết quả:

(học sinh dựa vào bảng trên viết báo cáo kết quả)

Hoạt động 5 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1: Làm việc chung cả lớp.

 1. a) Nhiệm vụ 1

Các nhóm báo cáo kết quả (tính doanh thu, lãi và giải thích cách đưa ra các hình thức khuyến mãi). Cả lớp góp ý thống nhất kết quả này.

 1. b) Nhiệm vụ 2

Dựa trên lãi thực tế của mỗi nhóm, cả lớp cho ý kiến đưa ra các hình thức khuyến mãi nhằm tăng lãi suất trong phương án kinh doanh của nhóm.

 1. c) Nhiệm vụ 3

Tổng kết rút kinh nghiệm

III. Đánh giá

Hình thức đánh giá: theo hình thức đánh giá của học sinh dự án.

 1. Đánh giá hoạt động cá nhân

– Mỗi cá nhân tự đánh giá vào phiếu cá nhân.

– Nhóm đánh giá từng thành viên trong nhóm vào phiếu đánh giá cá nhân.

 1. Đánh giá hoạt động và sản phẩm của nhóm

– Nhóm tự đánh giá lại hoạt động của nhóm và cho vào phiếu đánh giá hoạt động của nhóm.

– Giáo viên và các nhóm đánh giá, rồi cho điểm phần trình bày của từng nhóm vào phiếu đánh giá hoạt động nhóm.

 

 

 

 

Giải bài tập Toán 7 – Cánh Diều

 

Giải Toán lớp 7 Tập 2

 

 

Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh – Toán 7 – Cánh Diều

Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh – Toán 7 – Cánh Diều

 

 

Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh – Toán 7 – Cánh Diều