Cấu trúc của sách – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Cấu trúc của sách – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Cấu trúc của sách – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

Câu hỏi trang 12 SGK Ngữ văn 7 Tập 1: Đọc phần Cấu trúc của sách “Ngữ văn 7” và trả lời các câu hỏi:

a, Mỗi bài học trong sách Ngữ văn 7 có những phần chính nào? Những nhiệm vụ mà các em cần làm ở lớp và ở nhà là gì?

b, Theo em, tại sao cần biết cấu trúc sách trước khi học?

Trả lời:

a)

– Mỗi bài học trong sách Ngữ văn 7 có 7 phần chính: Yêu cầu cần đạt, kiến thức Ngữ văn, đọc, viết, nói và nghe, tự đánh giá, hướng dẫn tự học.

– Những nhiệm vụ mà các em cần làm ở lớp:

+ Vận dụng các kiến thức ngữ văn trong quá trình thực hành.

+ Trả lời câu hỏi đọc hiểu.

+ Làm bài tập thực hành tiếng Việt.

+ Làm bài tập thực hành viết.

+ Làm bài tập thực hành nói và nghe.

 – Những nhiệm vụ mà các em cần làm ở nhà:

+ Đọc yêu cầu cần đạt trước và sau khi học.

+ Đọc kiến thức ngữ văn để có căn cứ thực hành.

+ Tìm hiểu thông tin về thể loại, kiểu văn bản, tác giả, tác phẩm,…

+ Đọc trực tiếp văn bản, các câu gợi ý ở bên phải và chú thích ở chân trang.

+ Đọc định hướng viết.

+ Đọc định hướng nói và nghe.

+ Tự đánh giá kết quả đọc hiểu và viết thông qua các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ở cuối mỗi bài.

+ Đọc mở rộng theo gợi ý và thu thập tư liệu liên quan đến bài học.

b) Theo em, cần biết cấu trúc sách trước khi học để nắm rõ mình đang học những kiến thức, gồm những phần gì, nhiệm vụ và yêu cầu của mỗi phần. Từ đó, em sẽ chủ động chuẩn bị trước ở nhà để lên lớp thực hành một cách tốt hơn.

 

Giải bài tập Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

Cấu trúc của sách – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

Cấu trúc của sách – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều

 

 

Cấu trúc của sách – Ngữ Văn 7 – Cánh Diều