Bài tập Chủ đề 6 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 6 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

 

Câu hỏi 1 trang 75 KHTN lớp 7: Chiếu tia tới SI đến mặt phản xạ của gương phẳng G. Vẽ tia phản xạ IR khi góc tới bằng 0o, 45o, 60o.

Trả lời:

Theo định luật phản xạ ánh sáng xác định được các tia phản xạ sau:


 

Câu hỏi 2 trang 75 KHTN lớp 7: Hình 13.16 vẽ tia sáng đi vào và đi ra khỏi một hộp kín qua các lỗ nhỏ. Biết rằng trong hộp kín có một hoặc hai gương phẳng. Em hãy xác định vị trí đặt gương phẳng và vẽ đường truyền ánh sáng trong mỗi hộp.

 

Trả lời:

Từ các tia tới và tia ló xác định được vị trí các gương như trong hình.


 

Câu hỏi 3 trang 75 KHTN lớp 7: Chế tạo kính tiềm vọng

Dụng cụ

Một tấm bìa, hai gương phẳng (kich thước khoảng 5 cm x 7 cm), kéo, băng dính hai mặt.

Tiến hành

– Vẽ bản thiết kế với tỉ lệ như hình 13.17 lên tấm bìa.

– Cắt tạo vỏ kính tiềm vọng dọc theo các đường viền màu đỏ đã vẽ.

– Dán gương lên tấm bìa.

– Gập bìa tạo thành thân kính tiềm vọng sao cho hai gương nằm ở hai đầu và cố định thành kính tiềm vọng bằng băng dính.

Thử nghiệm kính tiềm vọng của em và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Góc nghiêng đặt gương là bao nhiêu để ánh sáng đi tới gương bên trên theo phương ngang sẽ phản xạ theo phương thẳng đứng xuống dưới?

b. Vẽ đường truyền tia sáng từ vật tới gương bên trên, tới gương bên dưới và đi tới mắt.

 

Trả lời:

a. Góc nghiêng đặt gương là 45o theo phương ngang để ánh sáng đi tới gương bên trên theo phương ngang sẽ phản xạ theo phương thẳng đứng xuống dưới.

b. Vẽ đường truyền tia sáng từ vật tới gương bên trên, tới gương bên dưới và đi tới mắt.

 

 

 

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 – Cánh Diều

 

Phần 1. Chất và sự biến đổi của chất

Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học

 

 

 

 

Bài tập Chủ đề 6 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 6 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều