Bài tập Chủ đề 5 – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 5 – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều

 

Bài tập 1 trang 112 KHTN lớp 8: Biết rằng, khi cọ xát một quả bóng bay vào áo len khô, quả bóng bay sẽ nhiễm điện âm. Nếu áo len bị ướt thì quả bóng bay có bị nhiễm điện không? Vì sao?

Trả lời:

Nếu áo len bị ướt thì quả bóng bay không bị nhiễm điện do có nước sẽ làm giảm sự ma sát giữa hai vật và electron khó có thể di chuyển từ vật này sang vật khác nên khó làm thay đổi điện tích của các vật.


 

Bài tập 2 trang 112 KHTN lớp 8: Vào mùa hanh khô, dùng lược nhựa để chải tóc. Khi đưa lược ra xa đầu, tóc có thể bị hút theo chiếc lược.

a. Hãy giải thích hiện tượng này.

b. Nếu dùng lược làm bằng kim loại thì có hiện tượng như vậy không? Vì sao?

Trả lời:

a. Vào mùa hanh khô, dùng lược nhựa để chải tóc. Khi đưa lược ra xa đầu, tóc có thể bị hút theo chiếc lược. Bởi vì khi chúng ta chải đầu bằng lược nhựa thì lược nhựa với tóc ma sát với nhau nên electron dịch chuyển giữa 2 vật nên 2 vật nhiễm điện khác loại, vì thế nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra.

b. Nếu dùng lược làm bằng kim loại thì không có hiện tượng nhiễm điện xảy ra vì khi xọ xát, các eletron xuất hiện trong kim loại sẽ dịch chuyển nên không tạo ra các điện tích tập trung ở chỗ tiếp xúc.


 

Bài tập 3 trang 112 KHTN lớp 8: Một số thiết bị điện có tên ứng với các số như bảng dưới đây.

 

a. Vẽ kí hiệu của các thiết bị tương ứng.

b. Sử dụng một số thiết bị theo bảng trên, vẽ sơ đồ mạch điện với các yêu cầu sau:

– Hai pin, đèn sợi đốt và công tắc.

– Một pin, điôt phát quang và công tắc.

Trả lời:

a.

 

b.

– Sơ đồ mạch điện với hai pin, đèn sợi đốt và công tắc.

 

– Sơ đồ mạch điện với một pin, điôt phát quang và công tắc.

 


 

Bài tập 4 trang 112 KHTN lớp 8: Một học sinh vẽ một mạch điện để dùng chuông điện (hình 1). Một học sinh khác góp ý nếu mắc mạch thế này thì chuông kêu liên tục, cần phải bổ sung vào mạch một bộ phận để chuông chỉ kêu khi cần.

a. Giải thích ý kiến góp ý trên.

b. Vẽ sơ đồ mạch điện đã bổ sung thêm bộ phận để chuông chỉ kêu khi cần.

Đồng thời, trong mạch đó có ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

 

Trả lời:

a. Mắc mạch điện như trên thì mạch điện luôn luôn kín và có dòng điện chạy qua chuông làm chuông kêu liên tục, nên cần có thêm dụng cụ đóng ngắt điện để lúc cần chuông kêu thì mạch đóng có dòng điện chạy qua, lúc không cần chuông kêu thì mạch ngắt và không có dòng điện chạy qua.

b. Sơ đồ mạch điện bổ sung thêm công tắc, ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

 

 

Giải bài tập Khoa Học Tự Nhiên 8 – Cánh Diều

 

 

 

 

Bài tập Chủ đề 5 – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 5 – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều