Bài tập Chủ đề 11 – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 11 – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 11 – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

 

Câu hỏi trang 172 KHTN lớp 6: Ở hình 35.7, Trái Đất quay xung quanh trục theo chiều mũi tên; Mặt Trời ở phía bên trái. Người ở vị trí nào trong số các vị trí A, B, C sẽ thấy Mặt Trời lặn trước? Giải thích.

 

Trả lời:

– Người ở vị trí C sẽ thấy Mặt Trời lặn trước, vì ta thấy:

+ Theo chiều quay của trục Trái Đất (quay từ phía tây sang phía đông) dẫn tới ta thấy Mặt Trời mọc ở phía đông lặn ở phía tây.

+ Mà vị trí C gần phía đông hơn các vị trí A và B.

Nên ở vị trí C sẽ thấy Mặt Trời lặn trước.


 

Câu hỏi trang 172 KHTN lớp 6: Hình 35.8 là sơ đồ gồm Mặt Trời, Trái Đất và Hỏa Tinh. Chúng ta thấy Hỏa Tinh vì nó phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời. Vẽ sơ đồ vào giấy. Sau đó, vẽ đường đi của ánh sáng Mặt Trời giúp chúng ta thấy Hỏa Tinh.

Trả lời:

 

Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất

Phần 3: Vật sống

Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi

Phần 5: Trái đất và bầu trời

 

Bài tập Chủ đề 11 – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 11 – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

 

 

Bài tập Chủ đề 11 – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều