Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Câu hỏi 1 trang 101 Địa Lí lớp 6: Hãy đặt một số câu hỏi về “Cái gì?”, “Ở đâu?” gắn liền với các đối tượng và hiện tượng địa lí mà em gặp hàng ngày trong cuộc sống.

Lời giải:

Đặt một số câu hỏi về “Cái gì?”, “Ở đâu?”:

– Đất được tạo thành từ cái gì?

– Cái gì tạo ra núi lửa?

– Cái gì tạo ra sóng biển?

– Ở đâu thường có tuyết rơi?

– Ở đâu có khí hậu ôn hòa?

– Ở đâu có nhiệt độ cao nhất trên Trái Đất?

 


 

Câu hỏi 2 trang 101 Địa Lí lớp 6: Hãy đặt một số câu hỏi về “Như thế nào?”, “Tại sao?” gắn với các đối tượng và hiện tượng địa lí mà em gặp hằng ngày trong cuộc sống.

Lời giải:

Đặt một số câu hỏi về “Như thế nào?”, “Tại sao?”:

– Khoáng sản hình thành như thế nào?

– Động đất được tạo thành như thế nào?

– Vòng tuần hoàn của nước hoạt động như thế nào?

– Tại sao khí hậu có sự khác nhau trên Trái Đất?

– Tại sao có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm?

– Tại sao lại có thủy triều?


 

Câu hỏi 3 trang 101 Địa Lí lớp 6: Để học Địa lí tốt cần phải có các công cụ hỗ trợ nào?

Lời giải:

Trong học tập Địa lí cần phải sử dụng:

– Bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê.

– Các thiết bị xác định phương hướng, vị trí: La bàn, bản đồ trực tuyến, GPS, khí áp kế,…


 

Câu hỏi trang 102 Địa Lí lớp 6: Hãy kể một số hiện tượng Địa lí đang diễn ra hằng ngày nơi em sống?

Lời giải:

Một số hiện tượng Địa lí:

– Nắng.

– Mưa.

– Gió.

– Bão.

– Lũ lụt.

– Hạn hán.

– Sấm, chớp,…


 

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 102 Địa Lí lớp 6: Trong các câu hỏi chủ yếu khi học Địa lí, em thích nhất trả lời câu hỏi nào? Vì sao?

Lời giải:

– Trong các câu hỏi chủ yếu khi học địa lí, em thích nhất trả lời câu hỏi “Vì sao?”.

– Khi em trả lời được câu hỏi tại sao, em sẽ tìm ra được mối liên hệ và quan hệ giữa các hiện tượng địa lí. Để từ đó biết được một hiện tượng này có thể là kết quả của mối quan hệ với một hoặc một số hiện tượng Địa lí khác. Các hiện tượng Địa lí luôn xảy ra xung quanh chúng ta, chúng ta cần phải có kiến thức cơ bản về các hiện tượng đó để thích ứng được với môi trường sống.


 

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 102 Địa Lí lớp 6: Hãy tìm kiếm thông tin trên internet hoặc các nguồn tài liệu khác để trình này một vấn đề bất kì về Trái Đất (ví dụ: các hành tinh trong hệ mặt trời, video về chuyển động của Trái Đất quanh trục và quanh Mặt Trời…).

Lời giải:

Ví dụ: Hiện tượng tự quay của Trái Đất.

– Hiện tượng tự quay của Trái Đất là sự quay của hành tinh Trái Đất xung quanh trục của nó. Trái Đất quay từ phía tây sang phía đông. Nhìn từ sao Bắc cực Polaris, Trái Đất quay ngược chiều kim đồng hồ.

– Bắc Cực, cũng được biết đến là Cực Bắc địa lí, là điểm ở Bán cầu Bắc mà trục quay của Trái Đất gặp bề mặt. Điểm này khác với Cực Bắc từ của Trái Đất. Nam Cực là điểm còn lại mà trục quay của Trái Đất gặp bề mặt, ở Châu Nam Cực.

– Trái Đất quay một vòng khoảng 24 giờ so với Mặt Trời và 23 giờ, 56 phút và 4 giây so với các ngôi sao.

– Do Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục còn làm cho các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng so với hướng chuyển động  ban đầu.

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí – Địa Lí 6 – Cánh Diều