Bài học: Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài học: Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài học: Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 26 SGK Tin học lớp 4:

a) Em hãy kể tên ba phần mềm mà em đã dùng.

b) Em hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

– Phần mềm có phải là sản phẩm do con người làm ra không?

– Nếu em là người làm ra phần mềm, em sẽ bán cho những người cần dùng hay cho họ dùng miễn phí?

Trả lời:

a) Ba phần mềm mà em đã dùng: unikey, word và luyện gõ 10 ngón tay.

b)

– Phần mềm là sản phẩm do con người làm ra.

– Nếu em là người làm ra phần mềm, em sẽ bán cho những người cần dùng.

2. Không được vi phạm bản quyền phần mềm

 

Hoạt động trang 27 SGK Tin học lớp 4: Để tránh phải trả phí khi dùng phần mềm không miễn phí, có người đã sử dụng phiên bản “bẻ khóa” của phần mềm đó. Theo em, với người đó cách gọi nào sau đây là phù hợp?

a) Người biết tiết kiệm tiền.

b) Người ăn cắp sản phẩm trí tuệ.

c) Người vi phạm bản quyền phần mềm.

d) Người biết sử dụng công nghệ.

Trả lời:

b) Người ăn cắp sản phẩm trí tuệ.

c) Người vi phạm bản quyền phần mềm.

 

Luyện tập trang 27 SGK Tin học lớp 4: Em đồng ý với những ý kiến nào dưới đây?

a) Phần mềm rất dễ sao chép được từ internet, do vậy không cần phải mua.

b) Nếu mọi phần mềm làm ra đều miễn phí thì không khuyến khích được việc làm phần mềm, không phát triển được công nghệ thông tin.

c) Khi mình không tự làm ra phần mềm thì có thể sử dụng phần mềm không cần xin phép.

d) Vi phạm bản quyền phần mềm là đáng xấu hổ vì đó là một hình thức ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác.

Trả lời:

b) Nếu mọi phần mềm làm ra đều miễn phí thì không khuyến khích được việc làm phần mềm, không phát triển được công nghệ thông tin.

d) Vi phạm bản quyền phần mềm là đáng xấu hổ vì đó là một hình thức ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác

 

Vận dụng trang 27 SGK Tin học lớp 4: Với sự giúp đỡ của người lớn, em dùng máy tìm kiếm thông tin trên Internet để tìm giá của một phần mềm mà em đã từng sử dụng.

Trả lời:

Phần mềm ABC123 có giá 36000 đồng.

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

Bài học: Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài học: Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài học: Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm – Tin Học 4 – Cánh Diều