Bài 9: Định dạng trang tính và in – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 9: Định dạng trang tính và in – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 9: Định dạng trang tính và in – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 58 Tin học 7: Giả sử em là người làm ra phần mềm bảng tính, em có cung cấp cho người dùng một số công cụ định dạng để làm đẹp bảng số liệu trong trang tính không?

Trả lời:

Có. Em sẽ cung cấp cho người dùng công cụ để sáng tạo và làm đẹp cho trang tính.


 

Hoạt động trang 58 Tin học 7:

1) Hãy quan sát cách trình bày hai bảng tính MySheet ở Hình 1a, Hình lb và trả lời câu hỏi sau: Em thích cách trình bày nào hơn? Vì sao?

2) Với kinh nghiệm sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, em hãy tìm hiểu và trình bày trang tính như ở Hình 1b.

Trả lời:

1) Em thích trình bày của Hình 1b. Vì cách trình bày của Hình 1b có màu sắc dễ dàng phân biệt và làm nổi nội dung nên nhìn sẽ bắt mắt hơn.

2) Giống như các phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính cũng có các công cụ định dạng, căn biên cho văn bản hoặc số trong ô dữ liệu, khối ô dữ liệu, tô màu văn bản. Hình 1b dùng công cụ để tô màu sắc cho chữ và màu nền trong bảng tính.

 


 

Vận dụng trang 60 Tin học 7: Em hãy định dạng cho Bảng tổng hợp thu – chi theo tuần của em (hoặc của tổ, của lớp, của gia đình em) trong trang MySheet để được bảng đẹp và gây được chú ý vào những thông tin quan trọng (Ví dụ: Tổng số tiền đã tiêu, Tổng số tiền còn)

Trả lời:

Đầu tiên bôi đen khối ô hoặc ô, vị trí cần định dạng. Sau đó vào hộp thoại Font trong thẻ Home, sử dụng công cụ để định dạng.


 

Câu hỏi tự kiểm tra trang 60 Tin học 7: Trong các câu sau, những câu nào đúng?

1) Có thể chọn phông, kiểu, cỡ và màu chữ cho dữ liệu trong trang tính.

2) Không thể đặt màu nền và căn biên cho các khối ô trong trang tính, chỉ có thể làm điều này trên từng ô.

3) Việc sử dụng các công cụ định dạng trang tính có nhiều điểm tương tự như sử dụng công cụ định dạng văn bản trong phần mềm soạn thảo văn bản.

4) Không thể điều chỉnh ngắt trang in trong việc chuẩn bị in các trang tính.

Trả lời:

Câu trả lời đúng là:

1) Có thể chọn phông, kiểu, cỡ và màu chữ cho dữ liệu trong trang tính.

3) Việc sử dụng các công cụ định dạng trang tính có nhiều điểm tương tự như sử dụng công cụ định dạng văn bản trong phần mềm soạn thảo văn bản.

 

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 9: Định dạng trang tính và in – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 9: Định dạng trang tính và in – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

Bài 9: Định dạng trang tính và in – Tin Học 7 – Cánh Diều