Bài 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Yêu cầu chung

– Mỗi em tham gia một dự án theo nhóm. Thời gian thực hiện hai tuần.

– Trong một tiết học các nhóm sẽ thực hiện tạo sản phẩm tại phòng thực hành tin học và một tiết còn lại dành để các nhóm báo cáo kết quả dự án.

 

2. Gợi ý dự án

– Bước 1: Lựa chọn đề tài và chia nhóm.

– Bước 2: Lập kế hoạch.

 

– Bước 3: Thực hiện dự án.

Theo bản phân công, các nhóm và mỗi bạn thực hiện theo kế hoạch cụ thể đã được chuẩn bị ở Bước 2.

– Bước 4: Báo cáo kết quả.


 

Câu hỏi tự kiểm tra trang 79 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Sau khi thực hiện dự án, điều nào sau đây đúng với em?

1. Nhận thấy sơ đồ tư duy có ích khi trình bày các ý tưởng và tóm tắt 1 vấn đề.

2. Có thể dùng phần mềm để tạo ra được sơ đồ tư duy phục vụ học tập.

3. Có thể tự khám phá, tìm hiểu thêm chức năng của phần mềm sơ đồ tư duy.

4. Sẽ dùng phần mềm để tạo ra 1 số sơ đồ tư duy có ích và hấp dẫn.

5. Biết hợp tác tốt với các bạn để cùng nhau thực hiện 1 nhiệm vụ.

 

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Sau khi thực hiện dự án, điều đúng với em là

1. Nhận thấy sơ đồ tư duy có ích khi trình bày các ý tưởng và tóm tắt 1 vấn đề.

2. Có thể dùng phần mềm để tạo ra được sơ đồ tư duy phục vụ học tập.

4. Sẽ dùng phần mềm để tạo ra 1 số sơ đồ tư duy có ích và hấp dẫn.

5. Biết hợp tác tốt với các bạn để cùng nhau thực hiện 1 nhiệm vụ.

 

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

Bài 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều