Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em Bài tập theo nhóm – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em Bài tập theo nhóm – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em Bài tập theo nhóm – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 70 SGK Tin học lớp 4: Cả lớp thảo luận và kể tên các chương trình có ở các bài học trước.

Trả lời:

Tên chương trình có ở bài học trước: Chương trình giới thiệu về bản thân, chương trình Địa điểm yêu thích, chương trình Cuộc thi chạy, chương trình khám phá đại dương, chương trình Cá biến hình.

1. Nhiệm vụ của nhóm em

 

Nhiệm vụ trang 70 SGK Tin học lớp 4: Mỗi nhóm chọn ít nhất một hoạt động của nhân vật trong danh sách ở Bảng 1. Hãy tạo chương trình có ít nhất một phông nền và hai nhân vật để thực hiện với hoạt động mà nhóm em đã chọn. Các nhóm sẽ trình bày kết quả tạo chương trình trước lớp.

Trả lời:

a) Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận và làm một bản mô tả theo mẫu ở bảng 2 vào vở (không được viết trực tiếp vào sách).

Tên chương trình: …

Yêu cầu: …

Tên phông nền/Nhân vậtKịch bản
Phông nền …
Nhân vật …
Nhân vật …

b) Lập bảng phân công trong nhóm và kế hoạch thực hiện.

c) Em và các bạn trong nhóm hãy cùng tạo chương trình theo bản mô tả.

2. Thu hoạch sau bài tập theo nhóm

 

Câu hỏi trang 70 SGK Tin học lớp 4:

1) Chương trình của nhóm em đã sử dụng các nhóm lệnh nào?

2) Theo em, nhiều bạn cùng làm một chương trình có thuận lợi gì?

Trả lời:

1) Học sinh tự thực hành.

2) Nhiều bạn cùng làm một chương trình có thuận lợi:

• Nhiều ý tưởng sáng tạo hay, độc đáo.

• Tăng tính đoàn kết.

• Tạo sự hòa đồng.

Các em có thể tham khảo bài làm sau:

Tên chương trình: Mèo đuổi chuột

Yêu cầu: Em dùng con trỏ để điều khiển Mèo di chuyển. Chuột xuất hiện ở các vị trí ngẫu nhiên và lướt với tốc độ 0.3 giây. Mèo bắt được chuột thì cộng 5 điểm. Mèo chạm chó săn thì trừ 3 điểm. Khi điểm lớn hơn 200 thì xuất hiện chữ YOU WIN.

Tên phông nền/Nhân vậtKịch bản
Phông nềnChọn phông nền Forest.
Nhân vật MèoEm dùng con trỏ để điều khiển Mèo di chuyển
Nhân vật ChuộtChuột xuất hiện ở các vị trí ngẫu nhiên và lướt với tốc độ 0.3 giây.
Nhân vật Chó sănXuất hiện ngẫu nhiên.

 

 

 

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

 

 

Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em Bài tập theo nhóm – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em Bài tập theo nhóm – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em Bài tập theo nhóm – Tin Học 4 – Cánh Diều