Bài 7: Thực hành kháp phá phần mềm sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 7: Thực hành kháp phá phần mềm sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 7: Thực hành kháp phá phần mềm sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Chuẩn bị tự khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

Các câu hỏi cần được nêu ra khi sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy:

– Sơ đồ tư duy gồm những thành phần phần nào?

– Em cần vẽ gì?

– Sơ đồ tư duy có thể triển khai được bao nhiêu ý?

– Sơ đồ tư duy có cho phép chèn hình ảnh vào hay không?

2. Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

– Có nhiều phần mềm sơ đồ tư duy khác nhau nhưng đều cung cấp những công cụ cơ bản để tạo ra sơ đồ tư duy một cách thuận lợi, dễ dàng.

– Có thể cài đặt phần mềm sơ đồ tư duy trên máy tính để sử dụng hoặc dùng trực tuyến.

3. Nhận biết lợi ích của phần mềm sơ đồ tư duy

Ưu điểm:

– Nhanh hơn vẽ tay.

– Có thể sửa chữa mà không cần vẽ lại từ đầu.

– Có thể in ra nhiều bản trên giấy và dùng chiếu lên máy chiếu.

– Dễ sử dụng, có thể tự học, tự khám phá.

Hạn chế:

Phải có máy tính để sử dụng.


 

Bài 1 trang 75 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Dự đoán về phần mềm sơ đồ tư duy

1) Em hãy dự đoán xem phần mềm sơ đồ tư duy sẽ giúp em vẽ được những gì.

2) Nếu đang tự mình khám phá 1 phần mềm sơ đồ tư duy, em nên đặt ra những câu hỏi mà nếu trả lời được em sẽ vẽ được sơ đồ tư duy bằng phần mềm đó. Hãy cho biết các câu hỏi của em.

Gợi ý: Sơ đồ tư duy gồm những thành phần nào? Em cần vẽ gì?

 

 

Lời giải chi tiết

1) Phần mềm sơ đồ tư duy giúp em vẽ được chủ đề trung tâm, triển khai các nhánh chi tiết cho từng nội dung, thêm hình ảnh sinh động cho từng ý.

2) Các câu hỏi cần được nêu ra khi sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy:

– Sơ đồ tư duy gồm những thành phần phần nào?

– Em cần vẽ gì?

– Sơ đồ tư duy có thể triển khai được bao nhiêu ý?

– Sơ đồ tư duy có cho phép chèn hình ảnh vào hay không?


 

Bài 2 trang 75 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Sơ đồ tư duy đầu tiên của em

1. Hãy sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy Xmind để tạo ra 1 sơ đồ tư duy đơn giản mà em thích. Hãy chú ý đến các gợi ý ở Hình 1

2. Với sơ đồ tư duy vừa được tạo ra (trong câu 1) em hãy thực hiện những thao tác sau và quan sát để biết thêm cách sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy

– Chỉ định 1 chủ đề, sau đó gõ phím Delete

– Nháy đúp chuột vào 1 chủ đề, sau đó gõ 1 câu

– Dùng chuột kéo chủ đề trung tâm đến 1 vị trí khác.

– Dùng chuột kéo 1 chủ đề chính đến 1 vị trí khác

– Hãy nhấp chuột vào kí hiệu ở điểm nút triển khai các chủ đề

Câu 1

Hãy sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy Xmind để tạo ra 1 sơ đồ tư duy đơn giản mà em thích. Hãy chú ý đến các gợi ý ở Hình 1.

 

Lời giải chi tiết:

– Bước 1: Khởi động phần mềm Xmind

Nháy đúp vào biểu tượng  trên màn hình máy tính.

– Bước 2: Tạo chủ đề trung tâm

Trong bảng chọn File, chọn New => Viết tên chủ đề trung tâm (Ví dụ: Kế hoạch hè).

 

– Bước 3: Tạo các chủ đề chính

Nháy chuột vào chủ đề trung tâm => Trong bảng chọn Insert, chọn Subtopic để tạo các chủ đề chính => Điền tên các chủ đề chính (Ví dụ: Tham gia hoạt động, Ôn tập và Học mới).

 

– Bước 4: Tạo các chủ đề con cho mỗi chủ đề chính (Tương tự cách tạo các chủ đề chính)

Nháy chuột vào chủ đề chính => Trong bảng chọn Insert, chọn Subtopic để tạo các chủ đề con => Điền tên các chủ đề con.

=> Ta được sơ đồ tư duy như sau:

 

– Bước 5: Lưu sơ đồ tư duy.

Trong bảng chọn File, chọn Save As => Chọn vị trí lưu và đổi tên file => Save.

 

 

Câu 2

Với sơ đồ tư duy vừa được tạo ra (trong Câu 1) em hãy thực hiện những thao tác sau và quan sát để biết thêm cách sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy.

– Chỉ định 1 chủ đề, sau đó gõ phím Delete.

– Nháy đúp chuột vào 1 chủ đề, sau đó gõ 1 câu.

– Dùng chuột kéo chủ đề trung tâm đến 1 vị trí khác.

– Dùng chuột kéo 1 chủ đề chính đến 1 vị trí khác.

– Hãy nhấp chuột vào kí hiệu ở điểm nút triển khai các chủ đề.

 

Lời giải chi tiết:

HS tự thao tác trên máy tính.


 

Bài 3 trang 76 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

 

Tạo sơ đồ tư duy tóm tắt 1 bài học

Bạn Kim Thu nhờ em vẽ sơ đồ tư duy trên máy tính để tóm tắt bài “Các thành phần của mạng máy tính” mà bạn đã vẽ tay như Hình 2. Em hãy giúp bạn thực hiện điều này và lưu kết quả trong tệp có tên là Thu.xmid.

 

Lời giải chi tiết

– Bước 1: Khởi động phần mềm Xmind

Nháy đúp vào biểu tượng  trên màn hình máy tính.

– Bước 2: Tạo chủ đề trung tâm

Trong bảng chọn File, chọn New => Viết tên chủ đề trung tâm “Các thành phần của mạng máy tính”.

 

– Bước 3: Tạo các chủ đề chính

Nháy chuột vào chủ đề trung tâm => Trong bảng chọn Insert, chọn Subtopic để tạo các chủ đề chính => Điền tên các chủ đề chính “Máy tính và các thiết bị chia sẻ thông tin”, “Các thiết bị mạng để kết nối máy tính”, “Các phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin”.

 

=> Ta được sơ đồ tư duy như sau:

 

– Bước 4: Lưu sơ đồ tư duy có tên là Thu.xmid.

Trong bảng chọn File, chọn Save As => Chọn vị trí lưu và đổi tên file thành “Thu.xmid” => Save.

 

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

 

Bài 7: Thực hành kháp phá phần mềm sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 7: Thực hành kháp phá phần mềm sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 7: Thực hành kháp phá phần mềm sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều