Bài 7: Bảo vệ rừng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 7: Bảo vệ rừng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 7: Bảo vệ rừng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

 

1. Tình hình rừng ở Việt Nam

– Rừng nước ta trong thời gian qua bị phá nghiêm trọng, diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh; diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng.

2. Ý nghĩa của việc bảo vệ rừng

– Rừng là tài nguyên quan trọng đối với đất nước và nhân loại. Bảo vệ rừng là bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường sinh thái; giảm thiểu tác hại của thiên tai, biến đổi khí hậu; bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

 

3. Bảo vệ rừng

3.1. Mục đích

– Giữ gìn tài nguyên rừng, đất rừng hiện có đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển.

3.2. Biện pháp
– Cá nhân, tổ chức kinh doanh rừng, đất rừng phải được Nhà nước cho phép theo quy định của pháp Luật

– Tổ chức định canh, định cư cho người dân, phòng chống cháy rừng, quản lí chăn thả vật nuôi

– Nâng cao nhận thức, năng lực thực thi pháp luật bảo vệ rừng.

– Nghiêm cấm và ngăn chặn mọi hành vi phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng.


 

Mở đầu trang 35 Bài 7 Công nghệ lớp 7: Các hình ảnh trong Hình 7.1 có liên quan gì đến việc mất rừng?

 

Trả lời:

Các hình ảnh trong Hình 7.1 có liên quan đến việc mất rừng là:

– Gây biến đổi khí hậu: hạn hán

– Gây sạt nở đất

– Gây lũ lụt


 

Câu hỏi trang 35 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 7.2 và cho biết tình hình rừng ở nước ta diễn biến như thế nào?

 

Trả lời:

Tình hình rừng ở nước ta diễn biến:

+ Tình hình rừng tự nhiên ổn định

+ Rừng trồng tăng dần theo các năm


 

Luyện tập trang 36 Công nghệ lớp 7: Dựa vào hình 7.3, em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả của việc mất rừng ở nước ta

 

Trả lời:

– Nguyên nhân mất rừng:

+ Do cháy rừng

+ Do hủy diệt động vật rừng

+ Do chặt phá rừng bừa bãi

– Hậu quả của việc mất rừng:

+ Sạt nở đất diễn ra nhiều

+ Mưa lũ ngày càng gia tăng

+ Hạn hán kéo dài


 

Vận dụng trang 36 Công nghệ lớp 7: Em sẽ làm gì để góp phần giảm thiểu thiên tai (lũ lụt, hạn hán, …)

Trả lời:

Những việc cần làm của bản thân em góp phần giảm thiểu thiên tai:

+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng cho những người trong gia đình và người dân khu vực

+ Tuân thủ quy định về bảo vệ rừng khi tham quan.

+ Không sử dụng sản phẩm từ động vật rừng quý hiếm


 

Câu hỏi trang 36 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 7.4 và cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ rừng.

 

Trả lời:

Ý nghĩa của việc bảo vệ rừng:

– Điều tiết nước

– Lưu trữ cacbon

– Cung cấp thực phẩm cho con người

– Nuôi dưỡng đất

– Nơi sinh sống của các loài sinh vật sống trên cạn


Luyện tập trang 36 Công nghệ lớp 7: Vì sao bảo vệ rừng lại giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu?

Trả lời:

Nếu có quá nhiều khí các-bon-níc thải vào không khí thì toàn bộ trái đất của chúng ta sẽ ấm dần lên. Nhưng nhờ rừng hấp thu khí các-bon-níc đã và đang giúp trái đất không bị nóng lên, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.


 

Câu hỏi trang 37 Công nghệ lớp 7: Em hãy nêu mục đích và một số biện pháp bảo vệ rừng?

Trả lời:

* Mục đích của bảo vệ rừng:

Nhằm giữ gìn tài nguyên rừng, đất rừng hiện có đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển.

* Một số biện pháp bảo vệ rừng là:

– Cá nhân, tổ chức kinh doanh rừng, đất rừng phải được Nhà nước cho phép.

– Tổ chức định canh, định cư cho người dân, phòng chống cháy rừng, quản lí chăn thả vật nuôi.

– Nâng cao nhận thức, năng lực thực thi pháp luật bảo vệ rừng.

– Nghiêm cấm và ngăn chặn mọi hành vi phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng.


 

Luyện tập trang 37 Công nghệ lớp 7: Trong các hoạt động ở Hình 7.5, hoạt động nào làm suy giảm tài nguyên rừng? Vì sao?

 

Trả lời:

Hoạt động làm suy giảm tài nguyên rừng là:

+ Hình b: Chặt phá rừng bừa bãi

+ Hình d: Săn bắt động vật rừng

+ Hình e: Đốt rừng bừa bãi


 

Vận dụng trang 37 Công nghệ lớp 7: Liệt kê hoạt động em sẽ làm để bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng?

Trả lời:

Hoạt động em sẽ làm để bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng:

– Ngăn chặn phá rừng bừa bãi.

– Hạn chế khai thác các loài thực vật quý hiếm.

– Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để mọi người cùng chung tay bảo vệ rừng.

– Tham gia bảo vệ, chăm sóc cây xanh ở địa phương, trường học và ở gia đình mình.

– Tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng.

– Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

 

 

Giải bài tập Công Nghệ 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

Bài 7: Bảo vệ rừng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 7: Bảo vệ rừng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 7: Bảo vệ rừng – Công nghệ 7 – Cánh Diều