Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 68 SGK Tin học lớp 4: Em hãy mô tả một số thay đổi về màu sắc, kích thước, hình ảnh của các nhân vật trong một trò chơi hoặc hoạt hình mà em thích.

Trả lời:

Hoạt hình Tom và Jerry

• Màu sắc: xanh nước biển và nâu

• Kích thước: khi ở xa thì kích thước nhân vật nhỏ hơn khi ở gần.

• Các nhân vật có những chuyển động khác nhau, thay đổi tùy thuộc vào cảnh phim

1. Tạo các hiệu ứng hình ảnh

 

Hoạt động 1 trang 68 SGK Tin học lớp 4: Em hãy quan sát các lệnh trong Bảng 1 và cho biết lệnh nào có thể làm nhân vật thay đổi màu sắc, lệnh nào làm nhân vật thay đổi kích thước.

Trả lời:

Lệnh có thể làm nhân vật thay đổi màu sắc:

Lệnh làm nhân vật thay đổi kích thước:

2. Tạo chương trình cá biến hình

 

Hoạt động 2 trang 68 SGK Tin học lớp 4: Để tạo chương trình Cá biến hình, em hãy thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1. Tìm hiểu yêu cầu (Hình 2).

Hình 2. Yêu cầu của chương trình Cá biến hình

Bước 2. Dựa trên kịch bản của nhân vật Cá Nóc (Hình 3), xây dựng kịch bản của nhân vật Sứa.

Hình 3. Một kịch bản của nhân vật Cá Nóc

Bước 3. Thêm hai nhân vật Cá Nóc và Sứa (Hình 1) và phông nền phù hợp.

Hình 1. Hai nhân vật Cá nóc và Sứa

Bước 4. Lập trình cho nhân vật Cá Nóc theo hướng dẫn ở Hình 4.

Hình 4. Hướng dẫn lập trình nhân vật Cá Nóc

Bước 5. Lập trình cho nhân vật Sứa theo kịch bản ở Bước 2.

Em hãy chạy thử chương trình xem các nhân vật có hoạt động đúng như yêu cầu không?

Trả lời:

– Kịch bản nhân vật Sứa: Khi nháy chuột vào nhân vật Sứa trên vùng Sân khấu, nhân vật Sứa thực hiện lần lượt:

1. Đổi màu nhân vật.

2. Di chuyển từ vị trí ngẫu nhiên ở vùng Sân khấu.

3. Bỏ các hiệu ứng đồ họa đề Sứa trở lại màu ban đầu.

– Các nhân vật hoạt động đúng như yêu cầu.

 

Luyện tập 1 trang 69 SGK Tin học lớp 4: Để thay đổi màu sắc nhân vật, em sử dụng lệnh nào trong Bảng 1?

Trả lời:

Để thay đổi màu của nhân vật, em sử dụng các lệnh: ,

 

Luyện tập 2 trang 69 SGK Tin học lớp 4: : Lệnh nào sau đây làm kích thước nhân vật to lên?

A. 

B. 

Trả lời:

B. 

 

Vận dụng trang 69 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo chương trình có nhân vật quả bóng. Mỗi khi nháy chuột vào quả bóng, nó sẽ thay đổi màu sắc.

Trả lời:

Em kéo thả lệnh theo mẫu

 

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc – Tin Học 4 – Cánh Diều