Bài 6: Sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 6: Sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 6: Sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Khái niệm sơ đồ tư duy

– Sơ đồ tư duy là sơ đồ giúp triển khai ý tưởng một cách ngắn gọn, trực quan.

– Sơ đồ tư duy giúp ghi lại tóm tắt, triển khai một ý tưởng trong quá trình suy nghĩ.

– Dùng sơ đồ tư duy ta có thể trình bày một chủ đề theo cách thấy được các ý chính của chủ đề và các ý chi tiết đã triển khai.

– Các thành phần của chủ đề tư duy:

+ Tên của chủ đề hoặc hình ảnh biểu thị một ý tưởng hay thông tin.

+ Các nhánh (đường nối).

2. Cách lập một sơ đồ tư duy đơn giản

– Vẽ sơ dồ tư duy cần thực hiện 3 bước chính sau:

+ Bước 1: Thể hiện chủ đề trung tâm.

+ Bước 2: Triển khai chi tiết cho đủ chủ đề trung tâm.

+ Bước 3: Bổ sung nhánh mới.

– Khi lập sơ đồ tư duy, các nhánh phải thể hiện mối liên quan hợp lí, viết ngắn gọn, chừa khoảng trống để có thể bổ sung.

– Nếu gọi một chủ đề là chủ đề mẹ thì chủ đề nhánh triển khai từ chủ đề mẹ gọi là các chủ đề con.

Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

1. Chuẩn bị tự khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

Các câu hỏi cần được nêu ra khi sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy:

– Sơ đồ tư duy gồm những thành phần phần nào?

– Em cần vẽ gì?

– Sơ đồ tư duy có thể triển khai được bao nhiêu ý?

– Sơ đồ tư duy có cho phép chèn hình ảnh vào hay không?

2. Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

– Có nhiều phần mềm sơ đồ tư duy khác nhau nhưng đều cung cấp những công cụ cơ bản để tạo ra sơ đồ tư duy một cách thuận lợi, dễ dàng.

– Có thể cài đặt phần mềm sơ đồ tư duy trên máy tính để sử dụng hoặc dùng trực tuyến.

3. Nhận biết lợi ích của phần mềm sơ đồ tư duy

Ưu điểm:

– Nhanh hơn vẽ tay.

– Có thể sửa chữa mà không cần vẽ lại từ đầu.

– Có thể in ra nhiều bản trên giấy và dùng chiếu lên máy chiếu.

– Dễ sử dụng, có thể tự học, tự khám phá.

Hạn chế:

Phải có máy tính để sử dụng.


 

Hoạt động 1 trang 73 Tin học lớp 6: Nếu được mời giới thiệu với các bạn trong lớp về bản thân, em dự kiến sẽ nói về những gì? Em vẽ sơ đồ tư duy thể hiện dự kiến đó. Hình 2 sau đây là một ví dụ.

 

Lời giải:

Học sinh dựa vào Hình 2, SGK trang 75 để triển khai sơ đồ tư duy của mình


 

Hoạt động 2 trang 74 Tin học lớp 6:

Xem sơ đồ tư duy thể hiện một kế hoạch hoạt động hè ở Hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

 

1. Nếu gọi chủ đề trung tâm là chủ đề mẹ thì đâu là những chủ đề con của chủ đề trung tâm?

2. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề con thì chủ đề mẹ của nó là chủ đề nào

3. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề mẹ thì nó có những chủ đề con nào?

Lời giải:

1. Chủ đề con: Ôn tập, tham gia hoạt động, Giúp bố mẹ, Học mới…

2. Chủ đề mẹ: Kế hoạch hè.

3. Chủ đề con: Tiếng Anh, Toán.


 

Luyện tập 1 trang 74 Tin học lớp 6: Em hãy tóm tắt các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính bằng cách vẽ tay một sơ đồ tư duy.

Lời giải:

Sơ đồ minh hoạ mạng máy tính

 


 

Luyện tập 2 trang 74 Tin học lớp 6: Em hãy vẽ tay một sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em cho một chuyển tham quan.

Lời giải:

sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em cho một chuyển tham quan

 


 

Vận dụng 1 trang 74 Tin học lớp 6:

Theo em, sử dụng sơ đồ tư duy là hữu ích trong những trường hợp nào sau đây?

– Viết một lá thư cho người thân.

– Tóm tắt ý chính của một bài phát biểu.

– Tính toán chi phí cho một hoạt động.

– Tổng kết nội dung một cuộc họp.

Lời giải:

Theo em, sử dụng sơ đồ tư duy là hữu ích trong những trường hợp:

– Tóm tắt ý chính của một bài phát biểu.

– Tổng kết nội dung một cuộc họp.


 

Vận dụng 2 trang 74 Tin học lớp 6: Em hãy chọn để vẽ sơ đồ tư duy cho một trong các trường hợp trên mà em nhận thấy sơ đồ tư duy là hữu ích.

Lời giải:

Sơ đồ tư duy một bài phát biểu

 


 

Câu hỏi tự kiểm tra 1 trang 74 Tin học lớp 6: Theo em một bản đồ có phải một sơ đồ tư duy không? Vì sao?

Lời giải:

Bản đồ không phải là một sơ đồ tư duy vì một sơ đồ tư duy là sơ đồ giúp ghi lại tóm tắt triển khai một ý tường trong quá trình suy nghĩ.


 

Câu hỏi tự kiểm tra 2 trang 74 Tin học lớp 6: Vì sao em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học?

Lời giải:

Sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học bởi vì một nội dung bài học có chủ đề và các nhánh thông tin nhỏ.

 

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

Bài 6: Sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 6: Sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 6: Sơ đồ tư duy – Tin Học 6 – Cánh Diều