Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

 

1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng

– Là công việc rất quan trọng sau khi trồng rừng

– Nhằm hạn chế sự phát triển của cỏ dại và sâu, bệnh, làm đất tơi xốp, tăng thêm dinh dưỡng, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng rừng.

2. Thời gian, số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng

2.1. Thời gian chăm sóc

– Sau khi trồng từ 1 đến 3 tháng cần chăm sóc ngay;

– Chăm sóc liên tục đến 4 năm

2.2. Số lần chăm sóc:

– Năm thứ nhất và thứ hai, mỗi năm chăm sóc từ 2 đến 3 lần;

– Năm thứ ba và thứ tư, mỗi năm chăm sóc từ 1 đến 2 lần.

3. Những công việc chăm sóc cây rừng

(1) Làm hàng rào bảo vệ

(2) Xới đất, vun gốc

(3) Bón thúc

(4) Tỉa và trồng dặm

(5) Phát quang, làm cỏ


 

Mở đầu trang 32 Bài 6 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 6.1 và cho biết hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng.

 

Trả lời:

+ Hình 6.1a: Cây không thể phát triển hoặc sẽ bị chết.

+ Hình 6.2b: Cây bị sâu bệnh hại

+ Hình 6.3c: Cây bị động vật giẫm nát, phá hoại


 

Câu hỏi 1 trang 32 Công nghệ lớp 7: Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là gì?

Trả lời:

Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là:

+ Hạn chế sự phát triển của cỏ dại, sâu, bệnh

+ Làm đất tơi xốp

+ Tăng thêm dinh dưỡng

+ Giúp cây trồng sinh và phát triển tốt

+ Nâng cao năng suất, chất lượng rừng.


 

Câu hỏi 2 trang 32 Công nghệ lớp 7: Chăm sóc rừng cần bắt đầu vào thời gian nào và tiến hành trong vòng bao nhiêu năm?

Trả lời:

Chăm sóc rừng cần bắt đầu vào thời gian: sau 1 đến 3 tháng từ lúc mới trồng và tiến hành liên tục đến 4 năm.


 

Luyện tập trang 33 Công nghệ lớp 7: Em hãy cho biết số lần, thời gian chăm sóc cây rừng ở từng giai đoạn có trong Hình 6.2.

Trả lời:

HìnhSố lần chăm sócThời gian chăm sóc
aCây rừng trồng từ 1-3 thángchăm sóc ngay, chăm sóc liên tục
bCây rừng trồng khoảng 1 nămmỗi năm chăm sóc từ 2 đến 3 lần
cCây rừng trồng khoảng 3 nămchăm sóc 1-2 lần
dCây rừng trưởng thànhkhông cần chăm sóc

 

Vận dụng trang 33 Công nghệ lớp 7: Hãy xác định thời gian và số lần chăm sóc một loại cây rừng mà em biết.

Trả lời:

Thời gian và số lần chăm sóc cây bạch đàn:

Trong 3 năm đầu, rừng non bạch đàn phải được chăm sóc bảo vệ chu đáo, phòng ngừa tránh mọi tác động gây hại. Nếu rừng được trồng vào vụ xuân, năm thứ nhất chăm sóc 3 lần, năm thứ 2 chăm sóc 2 lần, năm thứ 3 chăm sóc 1 lần. Nếu rừng trồng vào vụ thu năm thứ nhất chăm sóc 1 lần, năm thứ 2 chăm sóc 3 lần, năm thứ 3 chăm sóc 2 lần. Khi chăm sóc phải cuốc xới xung quanh và vun đất tơi vào gốc cây trồng, phát bỏ dây leo cỏ dại cạnh tranh chèn ép, tỉa bỏ cành gốc.


 

Câu hỏi trang 33 Công nghệ lớp 7: Em hãy đọc nội dung mục 3 và sắp xếp các công việc, nội dung, mục đích chăm sóc cây rừng theo mẫu Bảng 6.1.

Trả lời:

 

Công việc chăm
sóc cây rừng
Nội dung công việcMục đích
Làm hàng rào
bảo vệ
làm bằng tre, nứa hoặc trồng cây dừa dại hay cây có gai khác, hoặc làm hàng rào thép gai tùy điều kiện cụ thể; làm thành hàng rào xung quanh.bảo vệ rừng trồng khỏi sự phá hoại của động vật.
Xới đất, vun gốc cây rừngVun gốc độ sâu xơi từ 13cm, làm sạch cỏ xung quanhtránh làm tổn thương
bộ rễ của cây
Bón thúcBón thúc từ lần chăm sóc đầu tiênbổ sung chất dinh dưỡng cho cây
Tỉa và trồng dặmnếu hố có nhiều cây chỉ để lại một cây khỏe mạnh. Hố có cây chết cần trồng bổ sung cây cùng loại, cùng tuổi.đảm bảo mật độ cây rừng phù hợp
Phát quang, làm cỏchặt bỏ dây leo, cây hoang dại, làm sạch cỏ xung quanhđể tránh sự cạnh tranh về ánh sáng và thức ăn

 


 

Luyện tập trang 34 Công nghệ lớp 7: Mô tả nội dung công việc chăm sóc cây rừng có trong Hình 6.3.

 

Trả lời:

Mô tả nội dung công việc chăm sóc cây rừng có trong Hình 6.3:

+ Hình 6.3a: Tỉa và trồng dặm

+ Hình 6.3b: phát quang, làm cỏ

+ Hình 6.3c+e: Xới đất, vun gốc cây rừng

+ Hình 6.3d+g: làm rào bảo vệ


 

Vận dụng 1 trang 34 Công nghệ lớp 7: Ngoài các công việc chăm sóc cây rừng ở mục 3, theo em, để cây rừng sinh trưởng và phát triển tốt, người trồng rừng cần phải chú ý đến những việc gì?

Trả lời:

Người trồng rừng cần phải chú ý đến việc chăm sóc đúng thời điểm, đúng giai đoạn.


 

Vận dụng 2 trang 34 Công nghệ lớp 7: Thực hiện chăm sóc cây rừng hoặc cây xanh ở nhà hoặc vườn trường và ghi lại những hoạt động đó.

Trả lời:

Thực hiện chăm sóc cây rừng và ghi lại những hoạt động đó:

– Làm hàng rào bảo vệ rừng.

– Xới đất, vun gốc cho cây

– Bón thúc ngay từ lần chăm sóc đầu tiên

– Tỉa và trồng dặm

– Phát quang cây hoang dại

 

 

Giải bài tập Công Nghệ 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng – Công nghệ 7 – Cánh Diều

 

 

 

Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng – Công nghệ 7 – Cánh Diều