Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Hình dạng và kích thước của Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Hình dạng và kích thước của Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Hình dạng và kích thước của Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời 

– Vũ trụ là khoảng không gian vô cùng tận. Trong vũ trụ bao la có vô số hệ Thiên Hà.

– Dải Ngân Hà là Thiên Hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó (tức hệ Mặt Trời).

– Nằm ở trung tâm của hệ Mặt Trời là một ngôi sao lớn, tự phát ra ánh sáng – đó là Mặt Trời.

– Chuyển động xung quanh Mặt Trời là tám hành tinh theo các quỹ đạo hình elip.

– Chuyển động xung quanh hành tinh là vệ tinh. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.

– Mọi hành tinh vừa chuyển động xung quanh Mặt Trời vừa quay quanh trục của nó.

– Trong các hành tinh của hệ Mặt Trời chỉ duy nhất Trái Đất là có sự sống.

 

2. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

a) Hình dạng của Trái Đất 

 

– Trái Đất có dạng hình cầu.

 

– Bằng chứng Trái Đất có dạng hình cầu

+ Hiện tượng thuyền buồm xuất hiện dần ở đường chân trời khi vào gần bờ.

+ Nhà du hành vũ trụ trên tàu A-pô-lô 17 của Hoa Kì chụp được ảnh Trái Đất.

+ Chứng minh của nhà bác học nổi tiếng Niu-tơn.

b) Kích thước của Trái Đất

– Dạng cầu của Trái Đất không thật lý tưởng mà hơi dẹt ở hai cực.

– Sự chênh lệch giữa bán kính ở xích đạo với bán kính ở cực.

– Bán kính của Trái Đất là 6378km.

– Kích thước của Trái Đất có ý nghĩa quan trọng

+ Xác định được tọa độ của các địa điểm trên Trái Đất.

+ Khoảng cách giữa các địa điểm.

+ Vẽ khá chính xác bản đồ thế giới,…


 

Câu hỏi trang 120 Địa Lí lớp 6: Quan sát hình 5.1, hãy xác định vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

 

Lời giải:

– Vị trí của Trái Đất:

+ Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh ( sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thiên Vương, sao Hải Vương)

+ Trái Đất ở vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời.


 

Câu hỏi trang 121 Địa Lí lớp 6: Quan sát hình 5.3A, hãy giải thích tại sao nhìn con tàu ngoài xa qua kính viễn vọng, ta thấy boong tàu gần như bị chìm trong nước biển, trong khi sự thật thì không phải thế.

 

Lời giải:

Do Trái Đất có hình cầu trong khi đường trên đài quan sát lại là một đường thẳng.


 

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 121 Địa Lí lớp 6: Hãy mô tả hệ Mặt Trời theo gợi ý sau:

– Mặt Trời.

– Các hành tinh:

+ Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời.

+ Hành tinh lớn nhất và hành tinh nhỏ nhất.

+ Hành tinh ở vị trí gần Mặt Trời nhất và hành tinh ở vị trí xa Mặt Trời nhất.

Lời giải:

Mô tả hệ Mặt Trời

– Mặt Trời là một ngôi sao lớn, tự phát ra ánh sáng nằm ở trung tâm của hệ Mặt Trời.

– Các hành tinh:

+ Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh, lần lượt theo thứ tự xa dần Mặt Trời đó là: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh.

+ Sao Mộc là hành tinh lớn nhất, Sao Thổ là hành tinh nhỏ nhất.

+ Hành tinh có vị trí ở gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh và hành tinh có vị trí xa Mặt Trời nhất là Hải vương tinh.


 

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 121 Địa Lí lớp 6: Quan sát hình 5.2, hãy giải thích tại sao để quan sát được xa hơn tàu thuyền ngoài khơi, ta cần lên các đài quan sát cao hơn.

Lời giải:

Để quan sát được các tàu thuyền ngoài xa ta thường phải lên các đài quan sát cao hơn là do Trái Đất có dạng hình cầu, nếu ta chỉ ở ngang bằng với mặt biển thì chỉ nhìn được đến khoảng cách ngắn nhất định; còn khi lên đài quan sát cao hơn, tầm nhìn của ta sẽ xa và rộng hơn.

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Hình dạng và kích thước của Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Hình dạng và kích thước của Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Hình dạng và kích thước của Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều