Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 66 SGK Tin học lớp 4: Em hãy mô tả một số chuyển động của các nhân vật trong một số trò chơi, hoạt hình mà em biết

Trả lời:

Nội dung đang được cập nhật …

 

1. Nhóm lệnh chuyển động

 

Hoạt động 1 trang 66 SGK Tin học lớp 4: Em quan sát các lệnh trong Bảng 1 và cho biết lệnh nào làm nhân vật thay đổi vị trí, lệnh nào làm nhân vật xoay.

Trả lời:

Lệnh thay đổi vị trí: ,

Lệnh làm nhân vật xoay:

2. Tạo chương trình khám phá đại dương

 

Hoạt động 2 trang 67 SGK Tin học lớp 4: Để tạo chương trình Khám phá đại dương, em hãy thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu yêu cầu (Hình 3).

Hình 3. Yêu cầu của chương trình Khám phá đại dương

Bước 2: Dựa trên kịch bản của nhân vật Cá (Hình 4), xây dựng kịch bản của nhân vật Sao biển.

Hình 4. Một kịch bản của nhân vật Cá

Bước 3: Thêm nhân vật Cá, Sao biển và phông nền như ở Hình 1.

Hình 1. Vùng sân khấu chương trình Khám phá đại dương

Bước 4: Lập trình cho nhân vật Cá theo hướng dẫn ở Hình 2.

Hình 2. Hướng dẫn lập trình cho nhân vật Cá

Bước 5: Lập trình cho nhân vật Sao biển theo kịch bản ở Bước 2.

Em hãy chạy thửu chương trình bằng cách nháy chuột vào các nhân vật trên vùng sân khấu và quan sát xem các nhân vật có hoạt động đúng như yêu cầu không?

Trả lời:

Em thực hiện theo hướng dẫn

Các nhân vật có hoạt động đúng như yêu cầu.

 

Luyện tập trang 67 SGK Tin học lớp 4: Em sử dụng lệnh nào trong Bảng 1 để:

a) Nhân vật xoay về phía trái trên vùng sân khấu?

b) Nhân vật thay đổi vị trí trên vùng sân khấu?

Trả lời:

a) Dùng lệnh: Tin học lớp 4 Cánh diều Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động

b) Dùng lệnh: ,

 

 

Vận dụng trang 67 SGK Tin học lớp 4: Hãy tạo chương trình có một nhân vật quả bóng, mỗi khi nháy chuột vào quả bóng, nó sẽ di chuyển từ từ tới vị trí ngẫu nhiên trong 2 giây?

Trả lời:

Em thực hiện kéo thả các lệnh theo mẫu sau:

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

 

Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động – Tin Học 4 – Cánh Diều