Bài 5: Dữ liệu trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 5: Dữ liệu trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 5: Dữ liệu trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Biểu diễn số để tính toán trong máy tính

– Máy tính dùng dãy bit (hai kí hiệu “0” và “1”) để biểu diễn các số trong tính toán.

– Số tạo thành từ cách biểu diễn chỉ dùng hai kí hiệu “0” và “1” như vậy được gọi là số nhị phân.

– Trong hệ nhị phân quy ước dịch sang trái 1 vị trí thì giá trị gấp hai lần so với khi ở vị trí cũ.

 

2. Dữ liệu và các bước xử lí thông tin trong máy tính

– Mọi dữ liệu trong máy tính đều là dãy bit (bit kí liệu là “b”). Với máy tính, thông tin và dữ liệu số là một, đều chỉ là các dãy bit.

– Chu trình xử lí thông tin của máy tính bao gồm các bước:

1) Xử lí đầu vào, đầu vào được chuyển thành dữ liệu mà máy tính “hiểu được”, tức là dữ liệu số.

2) Xử lí dữ liệu: các phần mềm ứng dụng xử lí dữ liệu phục vụ mục đích của người dùng máy tính. Vì mọi dữ liệu đều là dãy bit nên mọi thao tác xử lí thông tin trong máy tính đều là thao tác với các bit.

3) Xử lí đầu ra: từ dãy bit xuất ra thông tin dưới dạng con người hiểu được hoặc ghi lưu dữ liệu vào thiết bị lưu trữ hay gửi lên mạng.

 

3. Dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp

– Vì bit quá nhỏ nên người ta dùng byte (đọc là “bai”) làm đơn vị đo lượng dữ liệu, kí hiệu là B.

– Byte: một dãy 8 bit liền nhau.

– Số byte trong một tệp dữ liệu thường khá lớn nên các bội số của byte (KB, MB, GB, TB) hay được dùng hơn.

– Các bội số của byte dùng để đo lượng dữ liệu được tạo ra bằng cách nhân thêm 210 (bằng 1024) lần. Để dễ hình dung có thể xấp xỉ là nhân với 1000 lần.

 

– Dung lượng lưu trữ: khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ.


 

Hoạt động trang 18 Tin học lớp 6: Trong hệ thập phân cũng là chữ số “1” nhưng giá trị của nó khi ở hàng trăm gấp mười lần giá trị của nó ở hàng chục. Tức là nếu chữ số “1” dịch sang trái một vị trí thì nó biểu diễn giá trị mới gấp mười lần so với khi ở vị trí cũ (khi chưa dịch sang trái một vị trí). Bạn Minh Khuê nhận xét: Quy luật này chỉ đúng với chữ số “1”. Em có đồng ý với bạn Minh Khuê không?

Lời giải:

 

Em không đồng ý với bạn Minh Khuê, vì trong hệ thập phân người ta còn dùng các chữ số khác nữa, ví dụ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


 

Luyện tập trang 20 Tin học lớp 6:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích tại sao?

1. Một MB xấp xỉ một nghìn byte.

2. Một TB xấp xỉ một triệu KB.

3. Một GB xấp xỉ một tỷ byte.

4. Một KB xấp xỉ một nghìn GB.

Lời giải:

1. Một MB xấp xỉ một nghìn byte  => Sai, một MB xấp xỉ một triệu byte.

2. Một TB xấp xỉ một triệu KB => Sai, một TB xấp xỉ 1 tỷ KB.

3. Một GB xấp xỉ một tỷ byte => Đúng.

4. Một KB xấp xỉ một nghìn GB => Sai, một GB bằng một triệu KB.


Vận dụng trang 20 Tin học lớp 6:

USB, thẻ nhớ dùng phổ biến cho máy tính, điện thoại thông minh, máy ảnh số có nhiều mức dung lượng 8 GB, 16GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB…. Em nên chọn dung lượng bao nhiêu là thích hợp cho mỗi trường hợp sau:

1. Chủ yếu để chứa tài liệu văn bản

2. Chủ yếu dùng để chứa các tệp hình ảnh du lịch, tham quan

3. Chủ yếu dùng để chứa các tệp bài hát

Lời giải:

1. Chủ yếu để chứa tài liệu văn bản => USB 8GB

 

2. Chủ yếu dùng để chứa các tệp hình ảnh du lịch, tham quan => Thẻ nhớ 32GB…

 

3. Chủ yếu dùng để chứa các tệp bài hát => Thẻ nhớ 8 GB, điện thoại 64GB


 

Câu hỏi tự kiểm tra 1 trang 20 Tin học lớp 6: Câu 1: Số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 có bằng với số 111 ở hệ thập phân không? Vì sao?

Lời giải:

Câu 1: Số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 không bằng với số 111 ở hệ thập phân vì theo quy ước dịch sang trái một vị trí thì giá trị gấp hai lần so với khi ở vị trí cũ, thì dãy số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 có giá trị là: 1*4 + 1*2 + 1*1 = 7


 

Câu hỏi tự kiểm tra 2 trang 20 Tin học lớp 6:

Có bạn nói:” Trong máy tính điện tử, các số được biểu diễn như trong hệ thập phân chúng ta quen dùng, vì người ta vẫn nhập các số thập phân vào máy tính để tính toán”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Lời giải:

Câu 2: Em không đồng ý với ý kiến đó vì tất cả các dữ liệu (số và các dấu) khi vào máy tính đều được chuyển thành dữ liệu mà máy tính điện tử hiểu được sau đó máy mới xử lý dữ liệu và  xuất ra thông tin dưới dạng con người hiểu được (kết quả vừa tính toán).

 

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

Bài 5: Dữ liệu trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 5: Dữ liệu trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 5: Dữ liệu trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều