Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ, Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ, Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ, Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Đọc bản đồ

– Hiểu được các yếu tố cần thiết của bản đồ hay còn gọi là ngôn ngữ bản đồ.

– Muốn đọc bản đồ nhanh và chính xác, chúng ta phải biết

+ Đối tượng địa lí cần đọc là gì.

+ Đặc điểm của đối tượng đó.

+ Các mối quan hệ xung quanh đối tượng.

2. Xác định vị trí của đối tượng Địa Lí trên bản đồ

Vị trí địa lí của Việt Nam:

– Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á, phía Đông của bán đảo Đông Dương.

– Phía Đông và Nam tiếp giáp với Biển Đông; Phía Bắc và Tây tiếp giáp lần lượt với ba nước: Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia.

 

3. Tìm đường đi trên bản đồ

– Cách 1: Đi đường Hoàng Hoa Thám đến ngã 3 phố Ngọc Hà, rẽ vào phố Ngọc Hà và đi thẳng là đến Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Cách 2: Đi đường Văn Cao, rẽ vào phố Đội Cấn; đi thẳng phố Đội Cấn đến phố Ngọc Hà thì thấy Bản tàng Hồ Chí Minh.

– Cách 3: Đi đường Hoàng Hoa Thám, rẽ vào ngõ 158 Ngọc Hà; đi xuyên ngõ 158 Ngọc Hà đến phố Ngọc Hà rẽ phải đi một đoạn là thấy Bảo tàng Hồ Chí Minh.


 

Câu hỏi 1 trang 118 Địa Lí lớp 6: Hãy xác định vị trí của Việt Nam trên bản đồ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Lời giải:

 

Vị trí địa lí của Việt Nam:

– Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương.

– Phía Đông tiếp giáp với Biển Đông, Phía Bắc và phía Tây tiếp giáp với lần lượt với 3 nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

Câu hỏi 2 trang 118 Địa Lí lớp 6: Quan sát hình 4.2, hãy cho biết muốn đi từ Cung thể thao Quần Ngựa đến Bảo tàng Hồ Chí Minh ta phải đi qua những con đường nào. Tìm đường đi ngắn nhất.

 

Lời giải:

Quan sát hình 4.2 ta thấy, muốn đi từ Cung thể thao Quần Ngựa đến bảo tàng Hồ Chí Minh bằng con đường ngắn nhất thì cần phải đi qua lần lượt: Từ đường Văn Cao rẽ vào Phố Đội Cấn sau đó rẽ vào Phố Ngọc Hà.

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

 

Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ, Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ, Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ, Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều