Bài 4: Phong trào Cải cách tôn giáo – Lịch Sử 7 – Cánh Diều

Bài 4: Phong trào Cải cách tôn giáo – Lịch Sử 7 – Cánh Diều

Bài 4: Phong trào Cải cách tôn giáo – Lịch Sử 7 – Cánh Diều

 

Câu hỏi mở đầu trang 14 Bài 4 Lịch Sử lớp 7: Ngày 31/10/1517, Mác-tin Lu-thơ đã dán Luận văn 95 điều do ông viết lên cổng Trường Đại học Vít-ten-bớt (Đức) – nơi ông đang là giáo sư dạy môn Thần học. Đây được coi là sự kiện khởi đầu cuộc Cải cách Tôn giáo. Từ đó, tư tưởng của Mác-tin Lu-thơ trở thành nguyên lý nền tảng cho phong trào Cải cách tôn giáo.

Vậy vì sao diễn ra phong trào Cải cách Tôn giáo? Nội dung và tác động của cuộc Cải cách tôn giáo đối với xã hội phong kiến Tây Âu như thế nào?

Trả lời:

* Nguyên nhân

+ Thời kì trung đại, Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.

+ Đến cuối thời trung đại, Giáo hội Thiên chúa giáo ngày càng có xu hướng cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học.

+ Sự tồn tại của Giáo hội Thiên Chúa giáo đã cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên.

⇒ Giai cấp tư sản đang lên đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

* Nội dung:

– Kịch liệt phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng, phủ nhận sự thống trị của Giáo hội.

– Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

– Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.

– Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

* Tác động:

– Khởi nguồn từ nước Đức, sau đó cuộc Cải cách tôn giáo lan rộng khắp các nước Tây Âu (Đức, Thụy Sĩ, Bỏ, Hà Lan, Pháp…).

– Khiến Thiên Chúa giáo bị phân chia thành 2 phái là: cựu giáo (Thiên Chúa giáo cũ) và Tân giáo (tôn giáo cải cách).

– Làm bùng lên cuộc đấu tranh của nông dân Đức.


 

Câu hỏi trang 14 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin sơ đồ 4, hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào cải cách tôn giáo.

Thời kì trung đại, giai cấp phong kiến Tây Âu sử dụng Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo làm cơ sở tư tưởng chính thống. Tư tưởng này chi phối toàn bộ đời. sống xã hội Tây Âu.
+
Đến cuối thời trung đại, Giáo hội Thiên Chúa giáo ngày càng có xu hướng + ngăn cản, chống lại sự phát triển tiến bộ của văn hoá, khoa học

+
Giáo hội Thiên Chúa giáo là một thế lực cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.
+
Giai cấp tư sản đang lên đòi thay đối và “cải cách” tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

Sơ đồ 4. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo

 

Trả lời:

– Nguyên nhân bùng nổ phong trào cải cách tôn giáo.

+ Thời kì trung đại, Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.

+ Đến cuối thời trung đại, Giáo hội Thiên chúa giáo ngày càng có xu hướng cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học.

+ Sự tồn tại của Giáo hội Thiên Chúa giáo đã cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên.

⇒ Giai cấp tư sản đang lên đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.


 

Câu hỏi trang 15 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin và quan sát các hình 4.1, 4.2 hãy nêu nội dung và tác động của Cuộc cải cách tôn giáo.

Trả lời:

* Nội dung:

– Kịch liệt phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng, phủ nhận sự thống trị của Giáo hội.

– Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

– Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.

– Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

* Tác động:

– Khởi nguồn từ nước Đức, sau đó cuộc Cải cách tôn giáo lan rộng khắp các nước Tây Âu (Đức, Thụy Sĩ, Bỏ, Hà Lan, Pháp…).

– Khiến Thiên Chúa giáo bị phân chia thành 2 phái là: cựu giáo (Thiên Chúa giáo cũ) và Tân giáo (tôn giáo cải cách).

– Làm bùng lên cuộc đấu tranh của nông dân Đức.


 

Luyện tập 1 trang 15 Lịch Sử lớp 7: Lập bảng thống kê thể hiện nguyên nhân, nội dung và tác động của cuộc cải cách tôn giao.

Nguyên nhânNội dungTác động

Trả lời:

Nguyên nhânNội dungTác động
+ Giáo hội Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.

+ Hệ tư tưởng của Giáo hội đã cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học và cản trở giai cấp tư sản đang lên.

⇒ Giai cấp tư sản đang lên đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

– Kịch liệt phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng, phủ nhận sự thống trị của Giáo hội.

– Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

– Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.

– Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

– Khởi nguồn từ nước Đức, sau đó cuộc Cải cách tôn giáo lan rộng khắp các nước Tây Âu.

– Khiến Thiên Chúa giáo bị phân chia thành 2 phái là: cựu giáo và Tân giáo.

– Làm bùng lên cuộc đấu tranh của nông dân Đức.

 


 

Vận dụng 2 trang 15 Lịch Sử lớp 7: Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Mác-tin Lu-thơ và Giăng Can-vanh để giới thiệu với thầy cô và các bạn trong lớp.

Trả lời:

Lưu ý: Học sinh tự tìm hiểu thêm các thông tin thông qua sách, báo, Internet.

Các em có thể tham khảo các thông tin sau:

MÁC-TIN LU-THƠ (1483 – 1546)
Là tu sĩ, đồng thời là giáo sư của trường Đại họ Vin-ten-bớt (Đức).
• Năm 1517, ông đã dán lên cổng trường Vin-ten-bớt bảo Luận văn 95 điều. Đây là sự kiện khởi đầu cuộc cải cách tôn giáo. Sau đó, ông đã bị buộc tội dị giáo (đi ngược lạ với đức tin của Giáo hội và bị trừng phạt.
Quan điểm của Lu-thơ:
– Phê phán hành vi không chuẩn mực của Giáo hội. – Chỉ trích những giáo lí giả dối của Giáo hội. – Bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái.

GIĂNG CAN-VANH (1509 – 1564)
Là nhà cải cách tôn giáo người Pháp.
Năm 1536, ông đã cho ra mắt tác phẩm Thiết chế của đạo Kitô, trình bày một cách hệ thống tư tưởng cải cách tôn giáo * Trong thời gian ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), ông đã thực hiện hơn 2000 lần thuyết giảng để: kêu gọi bãi bỏ thẩm quyền của Giáo hoàng; phê phán các quan điểm giải dối của Giáo hội…

 

 

Giải bài tập Lịch Sử 7 – Cánh Diều

 

Chương 6: Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI

Chương 7: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

 

Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 7

 

 

 

 

Bài 4: Phong trào Cải cách tôn giáo – Lịch Sử 7 – Cánh Diều

Bài 4: Phong trào Cải cách tôn giáo – Lịch Sử 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 4: Phong trào Cải cách tôn giáo – Lịch Sử 7 – Cánh Diều