Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 45 Bài 4 Tin học lớp 7: Làm cách nào để Excel nhận biết có những số liệu không áp dụng cộng trừ nhân chia được, ví dụ số điện thoại

Trả lời:

Để áp dụng được cộng trừ nhân chia thì dữ liệu phải được định dạng số. Ngược lại, excel sẽ không áp dụng cộng trừ nhân chia khi dữ liệu chưa được định dạng số.


 

Hoạt động trang 46 Tin học 7: Mở trang tính có một cột số bất kì hoặc nhập một cột số liệu tuỳ ý. Chọn một khối ô số liệu trong cột này. Cho biết kết quả khi lựa chọn hiển thị số với các thao tác sau

1) Nháy chuột vào các lệnh “$”, “%”, “,”.

2) Chọn áp dụng định dạng Number cho khối ô: mở danh sách thả xuống của hộp General và nháy chọn Number.

3) Nháy chuột vào lệnh để tăng, giảm độ dài phần thập phân.

Trả lời:

1) Mở file “ThucHanh.xlsx” để thực hiện. Chọn khối ô, sau đó vào thẻ Home, trong hộp thoại Number nháy chuột vào lệnh “%”. Thực hiện tương tự cho các lệnh “$”, “,”.

 

Hình 4.1: Thực hiện lệnh “%”

2) Chọn áp dụng định dạng Number:

Mở file “ThucHanh.xlsx” để thực hiện. Chọn khối ô, sau đó vào thẻ Home, trong hộp thoại Number nháy chuột vào, mở danh sách thả xuống của hộp General và nháy chọn Number.

 

Hình 4.2: Hộp thoại General

3) Nháy chuột vào lệnh để tăng, giảm độ dài:

Mở file “ThucHanh.xlsx” để thực hiện. Chọn khối ô, sau đó vào thẻ Home, trong hộp thoại Number nháy chuột để tăng giảm phần thập phân.


 

Vận dụng trang 46 Tin học 7: Thiết kế một bảng Excel để theo dõi kết quả học tập của em và dự kiến định dạng hiển thị dữ liệu cho các cột. Gợi ý các thông tin cần có: môn học nào, hình thức kiểm tra, đánh giá là gì, thời gian (làm bài kiểm tra), điểm số, hệ số điểm, … Tạo bảng trong trang MySheet và nhập dữ liệu.

Trả lời:

Bước 1. Mở phần mềm bảng tính.

Bước 2. Thay đổi tên sheet thành “MySheet”.

Bước 3. Tiến hành nhập liệu theo yêu cầu.

Bước 4. Định dạng dữ liệu.

Bước 5. Lưu bài.

 

Hình 4.4: Mẫu nhập dữ liệu


 

Câu 1 trang 46 Tin học 7: Định dạng hiển thị General trong Excel có ý nghĩa gì

Trả lời:

Hiển thị General có ý nghĩa: Nhấn chọn kiểu định dạng này nếu như muốn để dữ liệu mặc định có thể là số, chữ hay kí hiệu nào đó.


 

Câu 2 trang 46 Tin học 7: Các lệnh nào trong nhóm lệnh Number để thao tác nhanh chọn một định dạng số? Tác dụng của các lệnh đó là gì

Trả lời:

Các nhóm lệnh Number thao tác nhanh chọn định dạng số là các biểu tượng sau:

 

– Lệnh $ để thao tác nhanh, áp dụng hiển thị số tiền bằng đồng đô la.

– Lệnh % dùng để hiển thị số liệu dưới dạng phần trăm.

– Lệnh dùng để quy định phân cách từng nhóm 3 chữ số bằng dấu “,” hay dấu “.”

– Lệnh dùng để tăng giảm số chữ số phần thập phân.

– Ngoài ra, hộp kiểu định dạng sẽ giúp định dạng nhanh kiểu dữ liệu.

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số – Tin Học 7 – Cánh Diều