Bài 4: Chèn ảnh vào văn bản – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 4: Chèn ảnh vào văn bản – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 3: Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 40 SGK Tin học lớp 4: Giữa văn bản không có ảnh như ở Hình 1a và văn bản có ảnh như ở Hình 1b, em thích văn bản nào hơn? Tại sao? Theo em, có thể chèn ảnh vào văn bản giống như cách chèn ảnh vào trang trình chiếu không?

 

Hình 1. Văn bản không có ảnh và văn bản có ảnh được chèn vào

Trả lời:

– Giữa văn bản không có ảnh như ở Hình 1a và văn bản có ảnh như ở Hình 1b, em thích văn bản b hơn vì nhìn sinh động, hấp dẫn.

– Có thể chèn ảnh vào văn bản giống như cách chèn ảnh vào trang trình chiếu.

1. Chèn ảnh vào văn bản

 

Hoạt động 1 trang 40 SGK Tin học lớp 4: Em hãy mở tệp Năm điều Bác Hồ dạy đã tạo ở Bài 3 để chèn ảnh hoa sen vào sau nội dung văn bản.

Để chèn ảnh vào văn bản tại vị trí của con trỏ soạn thảo, em thực hiện các bước như hướng dẫn ở Hình 2.

Trả lời:

Bước 1: Chọn dải lệnh Insert.

Bước 2: Chọn lệnh Pictures.

Bước 3: Chọn thư mục chứa ảnh cần chèn.

Bước 4: Chọn tệp ảnh hoa sen cần chèn.

Bước 5: Chọn lệnh Insert.

2. Thay đổi kích thước và vị trí của ảnh trong văn bản

 

Hoạt động 2 trang 41 SGK Tin học lớp 4: Ở hoạt động 1, sau khi chèn ảnh vào văn bản, kích thước và vị trí ảnh thường chưa hợp lí. Em hãy cùng bạn khám phá cách thay đổi kích thước và vị trí ảnh cho phù hợp.

Trả lời:

Hướng dẫn thay đổi kích thước và xoay ảnh từ một điểm mốc và điểm neo.

 

Luyện tập trang 41 SGK Tin học lớp 4: Em hãy cùng bạn chọn một số ảnh phù hợp từ máy tính để chèn vào một tệp văn bản rồi thay đổi kích thước và vị trí cho phù hợp.

Trả lời:

Bước 1: Mở phần mềm soạn thảo Word

Bước 2: Nhấp chuột vào Vùng soạn thảo

Bước 3: Chọn dải lệnh Insert

Bước 4: Chọn lệnh Pictures

Bước 5: Chọn thư mục chứa ảnh cần chèn

Bước 6: Chọn tệp ảnh cần chèn

Bước 7: Chọn lệnh Insert

 

Vận dụng trang 41 SGK Tin học lớp 4: Bạn Hà muốn chèn một ảnh vào vị trí bên phải văn bản với kích thước phù hợp để nhận được kết quả như ở Hình 5. Em hãy giúp bạn Hà thực hiện điều này. Em có thể lựa chọn ảnh khác.

Trả lời:

Bước 1: Chọn lệnh Wrap Text trên dải lệnh Picture Format

Bước 2: Chọn lệnh Square để chỉnh ảnh như Hình 5

 

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

 

Bài 3: Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 3: Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài 4: Chèn ảnh vào văn bản – Tin Học 4 – Cánh Diều