Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Hệ Mặt Trời

Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời và tám hành tinh và sao chổi : Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

– Trong hệ Mặt Trời chỉ có Mặt Trời phát sáng, còn các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

– Người ta gọi thời gian để hành tinh chuyển động một vòng xung quanh Mặt Trời là chu kì quay xung quanh Mặt Trời của nó.

Ví dụ: Chu kì Trái Đất quay quanh Mặt Trời là 365 ngày, chu kì Hỏa tinh quay quanh Mặt Trời là 686 ngày.

– Ngoài tám hành tinh, hệ Mặt Trời còn có các tiểu hành tinh và sao chổi.

– Trong hệ Mặt Trời chỉ có Mặt Trời phát sáng, còn các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng mặt trời.

2. Ngân hà

– Trong ngân hà có rất nhiều ngôi sao, Mặt Trời là một trong các ngôi sao đó. Hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.


 

Hình thành kiến thức, kĩ năng trang 171 KHTN lớp 6: Quan sát hình 35.3, hãy sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

 

Trả lời:

Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời:

Mặt Trời – Thủy Tinh – Kim Tinh – Trái Đất – Hỏa Tinh – Mộc Tinh – Thổ Tinh – Thiên Vương Tinh – Hải Vương Tinh.


 

Vận dụng trang 171 KHTN lớp 6: Hãy cho biết Thổ Tinh (hình 35.4) có chu kì quay lớn hơn hay nhỏ hơn chu kì quay của Trái Đất? Biết rằng càng xa Mặt Trời, chu kì quay quanh Mặt Trời của các hành tinh càng lớn.

 

Trả lời:

Thổ Tinh có chu kì quay lớn hơn chu kì quay của Trái Đất vì Thổ tinh ở xa Mặt Trời hơn Trái Đất.


 

Luyện tập trang 172 KHTN lớp 6: Hãy cho biết ngôi sao nào gần Trái Đất nhất?

Trả lời:

Ngôi sao gần Trái Đất nhất là Mặt Trời.

 

 

 

 

Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất

Phần 3: Vật sống

Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi

Phần 5: Trái đất và bầu trời

 

Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều