Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào, ra – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào, ra – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Vận dụng trang 12 Tin học lớp 7: Cổng cắm chuột hoặc bàn phím của máy tính để bàn bị gãy một chân cắm nên không thể cắm chuột hoặc bàn phím có dây. Làm thế nào để có thể tiếp tục sử dụng được máy tính?

Trả lời:

Khi cổng cắm bị gãy thì khi cắm vào sẽ không có được tín hiệu từ thiết bị vào. Nên nếu muốn sử dụng bình thường thì ta nên thay bàn phím hoặc chuột mới.

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào, ra – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào, ra – Tin Học 7 – Cánh Diều