Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

1. Định dạng văn bản, trình bày trang và in

– Bước 1: Soạn thảo câu chuyện

– Bước 2: Thực hiện định dạng văn bản và căn lề trang

Định dạng kí tự

Phông Times New Roman, in nghiêng, chữ màu xanh, tiêu đề có chữ màu đỏ, căn biên chính giữa trang, chọn các từ “rubik”, “chiếc quạt”, “tấm thẻ lưu niệm” trong đoạn thứ nhất để định dạng chữ đậm và gạch chân nét đơn; chọn các số để định dạng.

Định dạng đoạn

Sử dụng các lệnh trong nhóm Paragraph để: chọn dòng tiêu đề và chọn độ dãn dòng 1,5; chọn tất cả các đoạn dưới dòng tiêu đề để cân biên đều hai bên, di dòng 1,15; thêm độ dãn cách các đoạn (dùng Add Space Before ParagraphAdd Space After Paragraph).

Định dạng trang

+ Sử dụng các lệnh trong nhóm Page Setup.

+ Chọn một mẫu lề phù hợp.

– Bước 3: Lưu văn bản

Lưu văn bản với tên tệp là “Chuyến tham quan đáng nhớ”.

– Bước 4: In văn bản

Nháy bảng chọn File để mở vùng chọn in và nháy lệnh Print để in.

2. Tìm kiếm và Thay thế

Thay mỗi từ “Tý” bằng cụm từ “bạn Tý”.

– Nháy chuột vào lệnh Replace ở cuối dải lệnh Home.

– Trong hộp thoại Find and Replace, nhập từ “Tý” trong ô Find what và nhập từ “bạn Tý” trong ô Replace with, sau đó nháy nút lệnh Replace All để thay thế tất cả những từ tìm được.

– Sau khi tìm và thay thế xong các từ trong văn bản, nháy chuột vào lệnh Save để lưu lại các thay đổi.


 

Bài 1 trang 64 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Tạo một sản phẩm văn bản hoàn chỉnh

Em hãy thực hiện lần lượt các việc sau:

1. Soạn thảo câu chuyện dưới đây.

2. Định dạng văn bản và căn lề trang để văn bản được trình bày đẹp và hợp lí hơn.

3. Lưu văn bản với tên tệp là “Chuyến tham quan đáng nhớ”.

4. In văn bản.

 

 

Phương pháp giải

1. Soạn thảo câu chuyện

(Không cần thực hiện định dạng văn bản và trình bày trang ngay.)

2. Thực hiện định dạng văn bản và căn lề trang

– Định dạng kí tự

Phông Time New Roman, in nghiêng, chữ màu xanh; tiêu đề có chữ màu đỏ, căn biên chính giữa trang; chọn các từ “rubik”, “chiếc quạt”, “tấm thẻ lưu niệm” trong đoạn thứ nhất để định dạng chữ đậm và gạch chân nét đơn, chọn các số để định dạng in đậm.

– Định dạng đoạn

Sử dụng các lệnh trong nhóm Paragraph để: chọn dòng tiêu đề và chọn độ dãn dòng 1,5; chọn tất cả các đoạn dưới dòng tiêu đề để căn đều 2 bên, dãn dòng 1,15; thêm độ dãn cách đoạn (dùng Add Space Before Paragraph và Add Space After Paragraph).

– Định dạng trang

+ Sử dụng các lệnh trong nhóm Page Setup.

+ Chọn 1 mẫu lề phù hợp.

3. Lưu văn bản với tên tệp “Chuyến tham quan đáng nhớ”

4. Sử dụng lệnh Print để in văn bản.

Lời giải chi tiết

1. Soạn thảo câu chuyện

CHUYẾN THAM QUAN ĐÁNG NHỚ
Tỷ có 30 000 đồng là tiền thừa dành dụm được sau những lần mẹ cho tiền ăn sáng hoặc mua sách, báo. Ở chỗ tham quan, Tý có thể mua một cái rubik rất đẹp, giả 20 000 đồng hoặc mua chiếc quạt cầm tay nhìn rất lạ, giả 26 000 đồng. Tỷ thích chiếc quạt hơn. Tý còn định mua một tấm thẻ lưu niệm nhỏ xinh để lúc về sẽ tặng mẹ. Tấm thẻ này giá 3 500 đồng.
Lúc chuẩn bị mua chiếc quạt, Tý bỗng thấy bạn Tèo đứng nhìn chiếc quạt vẻ muốn mua. Thì ra bạn Tèo chỉ cầm đi có 20 000 đồng nên không đủ tiền mua nó. Tý quyết định cho bạn Tèo 6 000 đồng để có đủ tiền mua chiếc quạt, còn mình mua cải rubik. Số tiền còn lại vẫn đủ để Tỷ mua tấm thẻ tặng mẹ.
Đây là chuyển tham quan mà cả Tý và Tèo nhớ mãi vì cả hai đều mua được đồ chơi mà mình thích và rất vui khi cùng chơi chung với nhau.

2. Thực hiện định dạng văn bản và căn lề trang

 

– Phông Time New Roman, in nghiêng, chữ màu xanh; tiêu đề có chữ màu đỏ, căn biên chính giữa trang.

 

– Chọn các từ “rubik”, “chiếc quạt”, “tấm thẻ lưu niệm” trong đoạn thứ nhất để định dạng chữ đậm và gạch chân nét đơn, chọn các số để định dạng in đậm.

 

– Định dạng đoạn

Sử dụng các lệnh trong nhóm Paragraph để: chọn dòng tiêu đề và chọn độ dãn dòng 1,5; chọn tất cả các đoạn dưới dòng tiêu đề để căn đều 2 bên, dãn dòng 1,15; thêm độ dãn cách đoạn (dùng Add Space Before Paragraph và Add Space After Paragraph).

Hộp thoại Paragraph hiện ra:

 

– Định dạng trang

+ Sử dụng các lệnh trong nhóm Page Setup.

+ Chọn 1 mẫu lề phù hợp.

 

3. Lưu văn bản với tên tệp “Chuyến tham quan đáng nhớ”

File => Save As => Điền tên tệp và chọn nơi muốn lưu tệp => Save.

 

4. Sử dụng lệnh Print để in văn bản.

File => Print => Chọn số lượng tệp muốn in => Print.

 


 

Bài 2 trang 65 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Chỉnh sửa nhanh trong văn bản

Mở tệp văn bản “Chuyến tham quan đáng nhớ” và thực hiện các việc sau:

1) Thay tất cả các từ “Tý” bằng cụm từ “bạn Tý” để nhân vật lý được nhắc đến một cách trìu mến trong câu chuyện.

2) Lưu văn bản.

 

Lời giải chi tiết

– Nháy chuột vào lệnh Replace ở cuối dải lệnh Home.

 

– Trong hộp thoại Find and Replace, nhập từ “Tý” trong ô Find what và nhập từ “bạn Tý” trong ổ Replace with, sau đó nháy nút lệnh Replace All để thay thế tất cả những từ tìm được.

 

– Lưu văn bản: File => Save As.


 

Vận dụng trang 65 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Hãy mở tệp “Chuyến tham quan đáng nhớ” rồi định dạng và trình bày trang cho văn bản theo ý thích của em. Chẳng hạn, em có thể tô màu nền, chọn kiểu chữ yêu thích, chọn lại độ dãn dòng, độ dãn đoạn và căn lề cho trang văn bản.

 

Lời giải chi tiết

– Tô màu nền: Design => Page Color => Chọn màu em thích.

– Chọn kiểu chữ yêu thích, chọn lại độ dãn dòng, độ dãn đoạn:

– Căn lề cho trang văn bản: Page Layout/Layout => Margins => Custom Margins => Căn lại các lề như mong muốn.

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều