Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

I. VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

– Nguyên nhân gây ô nhiễm: chịu tác động của các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người

– Giải pháp:

+ Thực hiện các dự án kiểm soát nguồn nước thải.

+ Đầu tư công nghệ tiên tiến để làm sạch nguồn nước.

+ Nâng cao nhận thức của người dân.

+ Hợp tác với các quốc gia để kiểm soát ô nhiễm trên các vùng sông, biển.

+ Thành lập các khu bảo tồn biển, quản lí chất thải…

II. VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

– Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: Sự phát triển của công nghiệp, nông nghiệp, các phương tiện giao thông vận tải…

– Giải pháp:

+ Áp dụng các giải pháp cắt giảm lượng khí thải, nâng cao chất lượng không khí.

+ Đầu tư vào công nghệ xanh.

+ Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch.

III. VẤN ĐỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

– Vai trò của rừng: Có vai trò quan trọng đối với môi trường và phát triển kinh tế:

+ Bảo vệ đất, giữ nguồn nước ngầm, điều hòa khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học…

+ Cung cấp gỗ cho các hoạt động sản xuất của người dân.

– Thực trạng:

+ Diện tích rừng và độ che phủ rừng ngày càng tăng.

+ Các khu rừng ở châu Âu đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, cháy rừng, khai thác rừng trái phép…

– Biện pháp bảo vệ:

+ Thực hiện các luật bảo vệ rừng, trong đó có điều luật cấm phá rừng.

+ Đối với các khu rừng phục vụ cho việc khai thác, chủ rừng cần đảm bảo tái sinh và trồng rừng mới theo kế hoạch.


 

Câu hỏi mở đầu trang 95 Bài 3 Địa Lí lớp 7: Châu Âu từng phải đối mặt với những vấn đề về môi trường và họ đã có những giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Vậy châu Âu đang bảo vệ môi trường như thế nào?

Trả lời:

Các biện pháp bảo vệ môi trường: thành lập khu bảo tồn biển, quản lí chất thải nhựa, áp dụng công nghệ vận tải sạch,…


 

Câu hỏi trang 95 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 3.1, hãy trình bày vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.

 

Trả lời:

Vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu:

– Môi trường nước chịu tác động bởi các hoạt động sản xuất: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt hằng ngày..

– Các biện pháp cải tạo và bảo vệ nước ở châu Âu:

+ Thực hiện các dự án kiểm soát nguồn nước thải.

+ Đầu tư công nghệ tiên tiến làm sạch nguồn nước.

+ Nâng cao ý thức người dân.

+ Hợp tác giữa các quốc gia để cùng kiểm soát ô nhiễm trên các dòng sông và vùng biển.


 

Câu hỏi trang 96 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 3.2, hãy trình bày vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.

 

Trả lời:

Vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu:

– Hiện nay nhiều quốc gia ở châu Âu bị ô nhiễm do lượng lớn khí thải thải ra dưới tác động của sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các phương tiện giao thông.

– Các biện pháp:

+ Cắt giảm lượng khí thải và nâng cao chất lượng không khí.

+ Đầu tư công nghệ xanh, phát triển năng lượng tái tạo…


 

Câu hỏi trang 97 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 3.3, hình 3.4, hãy trình bày vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ở châu Âu.

 

 

Trả lời:

Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ở châu Âu

– Vai trò của rừng: bảo vệ đất, điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước ngầm và bảo vệ đa dạng sinh học,…

– Hiện trạng: cháy rừng, suy giảm đa dạng sinh học  và khả năng phát triển của cây rừng, diện tích rừng tự nhiên suy giảm,…

– Biện pháp: thực hiện luật bảo vệ rừng, các chủ rừng phải đảm bảo các khu rừng sau khi được khai thác phải được tái sinh và trồng rừng mới theo kế hoạch.


 

Luyện tập 1 trang 97 Địa Lí lớp 7: Hãy lựa chọn một trong những nhiệm vụ học tập sau:

– Cho biết các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước và giải pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.

– Phát triển năng lượng tái tạo đã mang đến lợi ích như thế nào cho châu Âu trong bảo vệ môi trường không khí?

– Châu Âu đã đưa ra những biện pháp nào để bảo vệ rừng?

Trả lời:

* Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước và giải pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu:

– Nguyên nhân: môi trường nước chịu tác động bởi các hoạt động sản xuất: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt hằng ngày…

– Các biện pháp cải tạo và bảo vệ nước ở châu Âu:

+ Thực hiện các dự án kiểm soát nguồn nước thải.

+ Đầu tư công nghệ tiên tiến làm sạch nguồn nước.

+ Nâng cao ý thức người dân.

+ Hợp tác giữa các quốc gia để cùng kiểm soát ô nhiễm trên các dòng sông và vùng biển.

* Phát triển năng lượng tái tạo đã mang đến lợi ích cho châu Âu trong bảo vệ môi trường không khí là: môi trường không khí được cải thiện, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt, than,…

* Châu Âu đã đưa ra những biện pháp để bảo vệ rừng  là thực hiện luật bảo vệ rừng, các chủ rừng phải đảm bảo các khu rừng sau khi được khai thác phải được tái sinh và trồng rừng mới theo kế hoạch.


 

Vận dụng 2 trang 97 Địa Lí lớp 7: Hãy thu thập thông tin về một trong những vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Trả lời:

Vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em:

– Nguyên nhân:

+ Nước thải chưa qua xử thải vào môi trường nước, cá tôm chết hàng loạt.

+ Rác thải từ các khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt của con người thải ra môi trường.

+ Khí thải từ khu công nghiệp, các nhà máy, các phương tiện giao thông thải ra môi trường không khí.

– Cách khắc phục:

+ Trồng nhiều cây xanh.

+ Xử lí khí thải và nước thải trước khi thải ra môi trường.

+ Thu gom rác thải đúng nơi quy định để môi trường thêm sạch đẹp.

 

 

 

 

 

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên – Địa Lí 7 – Cánh Diều