Bài 3: Hiệu ứng chuyển trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 3: Hiệu ứng chuyển trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 3: Hiệu ứng chuyển trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 32 SGK Tin học lớp 4: Khi xem thầy, cô giáo trình chiếu, em thấy các trang chiếu xuất hiện theo nhiều cách khác nhau. Điều đó có làm em cảm thấy bài trình chiếu sinh động, hấp dẫn hơn không?

Trả lời:

Khi xem thầy, cô giáo trình chiếu, em thấy các trang chiếu xuất hiện theo nhiều cách khác nhau, điều đó làm em thấy bài trình chiếu trở nên sinh động, hấp dẫn.

1. Hiệu ứng chuyển trang chiếu

 

Hoạt động 1 trang 32 SGK Tin học lớp 4: Trên dải lệnh Transitions, em hãy chọn None và cho biết kết quả sau khi thực hiện thao tác đó.

Trả lời:

Trang chiếu không có hiệu ứng.

2. Lưu bài trình chiếu

 

Hoạt động 2 trang 32 SGK Tin học lớp 4: Theo em, có nên lưu tất cả các tệp vào chung một thư mục hay không? Tại sao?

Trả lời:

Không nên lưu tất cả các tệp vào chung một thư mục. Nên tạo thư mục cho các tệp trình chiếu, có thể tạo thư mục con để lưu các tệp trình chiếu theo các chủ đề. Như vậy sẽ giúp em tìm kiếm, quản lí các tệp cho các lần sử dụng tiếp theo thuận lợi hơn.

 

 

Luyện tập 1 trang 33 SGK Tin học lớp 4: Dải lệnh nào chứa các hiệu ứng chuyển trang cho trang chiếu?

A. Animations.

B. Transitions.

C. Design.

D. Insert.

Trả lời:

B. Transitions.

 

Luyện tập 2 trang 33 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo một thư mục có tên Hoctap ở ổ đĩa D: và lưu các tệp trình chiếu của mình vào thư mục đó.

Trả lời:

– Tạo thư mục HocTap:

Mở ổ D: rồi chọn dải lệnh Home, chọn lệnh New Folder, nhập tên HocTap rồi nhấn Enter.

– Lưu tệp trình chiếu vào thư mục HocTap theo các bước:

Bước 1: Nháy chuột chọn Save trên bảng chọn File.

Bước 2: Nháy chuột chọn Browse.

Bước 3: Nháy chuột chọn ổ D: và chọn thư mục Hoc tap để lưu tệp.

Bước 4: Đặt tên cho tệp trình chiếu.

Bước 5: Chọn Save.

 

Vận dụng trang 33 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo hiệu ứng chuyển trang cho bài trình chiếu Que huong cua em.

Bài trình chiếu hoàn thiện của em bao gồm bốn trang chiếu:

• Trang 1 trình bày chủ đề bài trình chiếu.

• Trang 2, trang 3 và trang 4 thể hiện nội dung với các bố cục khác nhau.

Yêu cầu: Bốn trang chiếu có chữ thường, chữ hoa, hình ảnh minh họa và có hiệu hứng chuyển trang.

Em hãy lưu bài trình chiếu đã hoàn thiện vào thư mục Hoc tap và trình chiếu sản phẩm của mình cho cả lớp quan sát.

Trả lời:

Học sinh tham khảo bài mẫu:

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

Bài 3: Hiệu ứng chuyển trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 3: Hiệu ứng chuyển trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài 3: Hiệu ứng chuyển trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều