Bài 3: Gieo hạt và trồng hoa trong chậu – Công Nghệ 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 3: Gieo hạt và trồng hoa trong chậu – Công Nghệ 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 3: Gieo hạt và trồng hoa trong chậu – Công Nghệ 4 – Chân trời sáng tạo

 

Mở đầu trang 20 SGK Công nghệ 4: Mẹ ơi, làm thế nào để có được những cây con đẹp như thế này ạ?

Trả lời

Để có được những cây con đẹp như thế này, con cần trồng theo đúng các bước trong kĩ thuật trồng cây.

  1. Gieo hạt trong chậu

 

Khám phá trang 21 SGK Công nghệ 4: Em hãy sắp xếp các hình ảnh dưới đây vào cột hình minh họa trong bảng đúng với thứ tự các bước gieo hạt trong chậu.

Trả lời

Các bước gieo hạt trong chậu
TTMô tảHình minh họa
1Bước 1. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ:

– Hạt giống hoa đã được ngâm, ủ no nước, nứt vỏ hoặc nhú mầm.

– Chậu trồng có lỗ thoát nước và đĩa lót bên dưới.

– Giá thể phù hợp cho hạt giống nảy mầm.

– Xẻng nhỏ, găng tay làm vườn, chĩa ba, bình tưới cây.

2Bước 2. Cho giá thể vào chậu:

Cho giá thể vào chậu sao cho thấp hơn miệng chậu khoảng 2 cm – 5 cm.

3Bước 3. Gieo hạt giống vào chậu:

– Tạo các lỗ hoặc hàng cách đều nhau trên bề mặt giá thể; cho hạt giống vào lỗ hoặc hàng đã tạo (một số hạt giống có thể gieo vãi đều nhau trên mặt giá thể).

– Phủ lên hạt một lớp giá thể mỏng sau khi gieo hạt.

4Bước 4. Tưới nước:

Dùng bình tưới cây tưới nước đủ ẩm lên giá thể.

 

Thực hành trang 22 SGK Công nghệ 4: Em hãy chuẩn bị những vật liệu, vật dụng và dụng cụ dưới đây để gieo hạt hoa hướng dương trong chậu.

Trả lời

Những vật liệu, vật dụng và dụng cụ để gieo hạt hoa hướng dương trong chậu:

– Hạt giống hoa hướng dương.

– Chậu trồng có lỗ thoát nước và đĩa lót bên dưới chậu.

– Giá thể

– Xẻng nhỏ, găng tay, chĩa ba

– Bình tưới cây

 

Thực hành trang 23 SGK Công nghệ 4: Em hãy cùng bạn thực hành gieo hạt hoa hướng dương trong chậu theo các bước dưới đây.

Trả lời

Thực hành gieo hạt hoa hướng dương trong chậu:

– Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ

– Bước 2: Cho giá thể vào chậu

– Bước 3: Gieo hạt vào chậu

– Bước 4: Tưới nước

 

Thực hành trang 24 SGK Công nghệ 4: Em hãy cùng bạn trưng bày và đánh giá sản phẩm gieo hạt hoa hướng dương trong chậu theo các tiêu chí dưới đây.

TTTiêu chíTốtĐạtCần cố gắng
1Giá thể được nén chặt vừa phải và cách miệng chậu khoảng 2 cm – 5 cm???
2Hạt giống được lấp kín bởi một lớp giá thể mỏng.???
3Giá thể được tưới đủ ẩm sau khi gieo hạt???

Trả lời

TTTiêu chíTốtĐạtCần cố gắng
1Giá thể được nén chặt vừa phải và cách miệng chậu khoảng 2 cm – 5 cmx
2Hạt giống được lấp kín bởi một lớp giá thể mỏng.x
3Giá thể được tưới đủ ẩm sau khi gieo hạtx
  1. Trồng hoa trong chậu

 

Khám phá trang 25 SGK Công nghệ 4: Em hãy sắp xếp các hình ảnh dưới đây vào cột hình minh họa trong bảng đúng với thứ tự các bước trồng hoa trong chậu.

Trả lời

Các bước gieo hạt trong chậu
TTMô tảHình minh họa
1Bước 1. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ:

– Cây giống (có thể dùng thân, cành hoặc lá tùy theo loại hoa). Chọn cây khỏe mạnh, không sâu, … Lá cây không héo, biến dạng hoặc có màu sắc khác bình thường.

– Chậu trồng có lỗ thoát nước và đĩa lót bên dưới.

– Giá thể phù hợp cho cây sống và phát triển.

– Kéo cắt cành, xẻng nhỏ, găng tay làm vườn, bình tưới cây.

2Bước 2. Cho giá thể vào chậu:

Cho giá thể vào chậu sao cho thấp hơn miệng chậu khoảng 2 cm – 5 cm.

3Bước 3. Trồng cây hoa giống vào chậu:

– Tạo các hốc cách đều nhau trên bề mặt giá thể (trường hợp trồng một cây thì tạo một hốc ở giữa chậu).

– Cho cây giống vào hốc đã tạo.

– Vun giá thể để giữ cố định gốc cây, không nén quá chặt.

4Bước 4. Tưới nước:

Dùng bình tưới cây tưới nước đủ ẩm lên giá thể.

 

Thực hành trang 26 SGK Công nghệ 4: Em hãy chuẩn bị những vật liệu, vật dụng và dụng cụ dưới đây để trồng cây hoa mười giờ trong chậu

Trả lời

Những vật liệu, vật dụng và dụng cụ để trồng cây hoa mười giờ trong chậu:

– Cây giống hoa mười giờ.

– Chậu trồng

– Giá thể

– Kéo cắt cành, xẻng nhỏ, găng tay làm vườn.

– Bình tưới cây

 

Thực hành trang 27 SGK Công nghệ 4: Em hãy cùng bạn thực hành trồng cây hoa mười giờ trong chậu theo các bước dưới đây

Trả lời

Các bước trồng hoa mười giờ:

– Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ.

– Bước 2: Cho giá thể vào chậu

– Bước 3: Trồng cây vào chậu

– Bước 4: Tưới nước

 

Thực hành trang 28 SGK Công nghệ 4: Em hãy cùng bạn trưng bày và đánh giá sản phẩm trồng hoa mười giờ trong chậu theo các tiêu chí dưới đây.

TTTiêu chíTốtĐạtCần cố gắng
1Các cây hoa mười giờ được trồng trong chậu cách đều nhau.???
2Giá thể được nén chặt vừa phải và cách miệng chậu khoảng 2 cm – 5 cm???
3Giá thể lấp vừa kín gốc và rễ cây???
4Giá thể được tưới đủ ẩm sau khi trồng cây???

Trả lời

TTTiêu chíTốtĐạtCần cố gắng
1Các cây hoa mười giờ được trồng trong chậu cách đều nhau.x
2Giá thể được nén chặt vừa phải và cách miệng chậu khoảng 2 cm – 5 cmx
3Giá thể lấp vừa kín gốc và rễ câyx
4Giá thể được tưới đủ ẩm sau khi trồng câyx

 

Luyện tập 1 trang 29 SGK Công nghệ 4: Em hãy sắp xếp các bước gieo hạt trong chậu theo thứ tự hợp lí.

Tưới nướcChuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ
Gieo hạtCho giá thể vào chậu

Trả lời

TTCác bước gieo hạt trong chậu
1b
2d
3c
4a

 

Luyện tập 2 trang 29 SGK Công nghệ 4: Em hãy cho biết thứ tự đúng của các bước trồng cây hoa trong chậu có trong hình dưới đây và nêu tên bước tương ứng.

Trả lời

TTCác bước gieo hạt trong chậu
1b
2d
3a
4c

 

Vận dụng trang 30 SGK Công nghệ 4: Em hãy tìm hiểu và trồng một chậu hoa theo gợi ý dưới đây để trang trí góc học tập của mình. Em có thể sử dụng các vật liệu tái chế như chai, lọ, … có trong gia đình để làm chậu hoa

Trả lời

Em sẽ lựa chọn trồng cây hoa dừa cạn.

 

 

Bài 3: Gieo hạt và trồng hoa trong chậu – Công Nghệ 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 3: Gieo hạt và trồng hoa trong chậu – Công Nghệ 4 – Chân trời sáng tạo

 

Bài 3: Gieo hạt và trồng hoa trong chậu – Công Nghệ 4 – Chân trời sáng tạo