Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

 

I. Lực tiếp xúc

– Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng lực. Hay những lực xuất hiện giữa hai vật khi chúng tiếp xúc nhau được gọi là lực tiếp xúc.

– Ví dụ: lực của tay để mở cửa, lực chân cầu thủ đá vào quả bóng, lực đẩy xe lên dốc, …

II. Lực không tiếp xúc

– Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

– Ví dụ:

+ Lực mà nam châm hút viên bi sắt,…

+ Khi đưa cực bắc của nam châm này lại gần cực nam của nam châm khác, chúng ta sẽ cảm nhận có lực hút tác dụng lên hai tay mình, mặc dù hai nam châm không chạm vào nhau.


 

Mở đầu trang 140 KHTN lớp 6: Treo một vật nhỏ bằng sắt vào giá đỡ như hình 27.1 a.

a. Dùng tay kéo nhẹ vật để dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1 b. Buông tay cho vật trở lại đứng yên như cũ.

b. Đưa từ từ một thanh nam châm lại gần vật sao cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1 c.

Để làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng có nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật không?

Trả lời:

Để làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng không nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật, vì:

Thanh nam châm có thể hút các vật bằng sắt khi lại gần và làm vật đó lệch khỏi phương thẳng đứng.


 

Hình thành kiến thức, kĩ năng 1 trang 141 KHTN lớp 6: Hãy nêu các ví dụ khác về lực tiếp xúc mà em biết?

Trả lời:

– Lực tiếp xúc do búa tác dụng vào đinh, làm đinh ngập sâu vào tường.

– Lực do chân đè vào quả bóng, làm nó bị biến dạng


 

Hình thành kiến thức, kĩ năng 2 trang 141 KHTN lớp 6: Hãy nêu các ví dụ về lực không tiếp xúc mà em biết?

Trả lời:

– Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo, khi quả táo rơi khỏi cây sẽ rơi về phía Trái Đất.

– Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng:

 


 

Vận dụng trang 141 KHTN lớp 6: Có hai thanh nam châm. Mỗi thanh có cực bắc được đánh dấu là N, cực nam được đánh dấu là S. Em hãy dùng hai thanh nam châm này để chứng tỏ rằng các cực cùng tên của chúng đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau.

Trả lời:

Học sinh làm thí nghiệm và nhận thấy:

– Khi đặt hai cực của cùng tên của hai thanh nam châm lại gần nhau thì chúng đẩy nhau.

– Khi đặt hai cực của khác tên của hai thanh nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau.

 

 

 

Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất

Phần 3: Vật sống

Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi

Phần 5: Trái đất và bầu trời

 

 

Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều