Bài 25: Con người và thiên nhiên – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 25: Con người và thiên nhiên – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 25: Con người và thiên nhiên – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống

– Để tồn tại và phát triển được, con người phải dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

– Nguồn tài nguyên là lợi thế trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và khu vực.

– Phân bố

+ Các nguồn tài nguyên thiên nhiên phân bố không đều trên Trái Đất.

+ Trên cùng một lãnh thổ có thể tồn tại nhiều loại tài nguyên thiên nhiên.

– Vai trò của thiên nhiên

+ Cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, không khí để thở,…

+ Cung cấp các nguồn tài nguyên: đất, khoáng sản, gỗ, các nguồn năng lượng,… để sử dụng trong sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất.

 

2. Tác động của con người lên thiên nhiên

– Nhu cầu của con người về các nguồn tài nguyên thiên không ngừng tăng lên.

– Tác động của con người lên tài nguyên 

* Tích cực

+ Tăng cường trồng và bảo vệ rừng, cải tạo đất nông nghiệp.

+ Hạn chế sử dụng các chất hóa học trong nông nghiệp.

+ Xử lí chất thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi đưa vào môi trường.

+ Khai thác các nguồn năng lượng sạch: gió, Mặt Trời, thủy triều,…

* Tiêu cực

+ Xả thải các chất thải sinh hoạt, công nghiệp ra sông, hồ và biển làm ô nhiễm nguồn nước.

+ Khí thải của các nhà máy, các phương tiện giao thông, rơm rạ,… làm không khí bị ô nhiễm.

+ Khai thác quá mức tài nguyên nước, đất,… làm suy thoái đất và nước.

+ Khai thác rừng, khoáng sản quá mức làm sự suy giảm rừng và nguồn tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt dần, khó khôi phục trở lại,…


 

Câu hỏi trang 190 Địa Lí lớp 6: Hãy nêu những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người.

Lời giải:

– Thiên nhiên là môi trường sống của con người, cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, không khí để thở…

– Thiên nhiên còn cho con người nhiều nguồn tài nguyên: đất, khoáng sản, gỗ, các nguồn năng lượng… để duy trì sự sống và phục vụ sản xuất.


 

Câu hỏi trang 191 Địa Lí lớp 6: Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên.

Lời giải:

– Thay đổi tích cực: Con người sử dụng và cải tạo đất đai khiến cho đất trở nên màu mỡ và phì nhiêu hơn.

– Thay đổi tiêu cực: Con người xả nước thải công nghiệp và sinh hoạt ra sông, biển gây ô nhiễm nguồn nước.

– Con người khai thác thông minh các nguồn tài nguyên: Sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời để sản xuất điện, sử dụng trong sinh hoạt,…


 

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 191 Địa Lí lớp 6: Lấy ví dụ cụ thể chứng minh rằng:

– Thiên nhiên có vai trò rất to lớn đối với sự sống của con người

– Con người đã tác động lên thiên nhiên làm nhiều nguồn tài nguyên đang bị suy giảm.

Lời giải:

– Thiên nhiên có vai trò rất to lớn đối với sự sống của con người:

+ Không khí duy trì sự sống cho con người.

+ Các loài sinh vật cung cấp thức ăn, nước uống cho con người.

– Con người đã tác động lên thiên nhiên làm nhiều nguồn tài nguyên đang bị suy giảm:

+ Con người khai thác, phá rừng, đốt rừng làm cho diện tích rừng bị suy giảm.

+ Các loại khoáng sản như than, dầu mỏ, sắt,… có nguy cơ cạn kiệt do con người khai thác quá mức.


 

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 191 Địa Lí lớp 6: Hãy kể lại việc mà em hoặc các bạn đã làm để góp phần làm cho quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Lời giải:

– Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định.

– Hưởng ứng chương trình “trồng cây gây rừng” của đoàn thanh niên xã.

– Tuyên truyền để mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống

– Vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp….

 

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

 

Bài 25: Con người và thiên nhiên – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 25: Con người và thiên nhiên – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 25: Con người và thiên nhiên – Địa Lí 6 – Cánh Diều