Bài 22: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 22: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 22: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

 

Câu hỏi trang 89 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Quan sát các hình 1, 2, 3 và em hãy cho biết nhạc cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên.

 

Lời giải:

– Nhạc cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên là: cồng chiêng.

 

1. Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Câu hỏi trang 89 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5, em hãy cho biết:

– Chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là những dân tộc nào.

– Vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên.

 

Lời giải:

– Chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là các dân tộc: Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Mạ,…

– Vai trò của cồng chiêng:

+ Cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên. Cồng chiêng thường được sử dụng trong các buổi lễ quan trọng như: lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ cưới xin, lễ mừng lúa mới,…

+ Cồng chiêng là phương tiện để kết nối cộng đồng và thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên.

2. Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

Câu hỏi trang 90 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Đọc thông tin và quan sát hình 6, em hãy mô tả những nét chính của lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.

 

Lời giải:

– Mô tả lễ hội cồng chiêng:

+ Lễ hội Cồng chiêng được tổ chức hằng năm ở các tỉnh thuộc Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

+ Lễ hội Cồng chiêng tái hiện nghi lễ truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên như lễ mừng lúa mới, lễ cúng cơn mưa đầu mùa,…

+ Lễ hội góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, tăng thêm sự đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây Nguyên.

Luyện tập 1 trang 91 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Vì sao nói Cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên?

Lời giải:

– Cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên, vì:

+ Cồng chiêng thường được sử dụng trong các buổi lễ quan trọng như: lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ cưới xin, lễ mừng lúa mới,…

+ Cồng chiêng là phương tiện để kết nối cộng đồng và thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên.

Vận dụng 1 trang 91 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Qua những kiến thức đã học, em hãy nêu cảm nghĩ của bản thân về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.

Lời giải:

(*) Tham khảo: Lễ hội cồng chiêng là một trong những lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên. Việc tổ chức và duy trì lễ hội cồng chiêng đã góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, tăng thêm sự đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây Nguyên.

 

 

 

 

 

 

Bài 22: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 22: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

 

 

Bài 22: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo