Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

Câu hỏi mở đầu trang 142 Bài 20 Địa Lí lớp 7: Châu Đại Dương có diện tích đất liền nhỏ nhất trong số các châu lục trên thế giới. Châu lục này bao gồm những bộ phận nào? Vị trí địa lí và thiên nhiên có đặc điểm nổi bật gì?

Trả lời:

Châu Đại Dương bao gồm: lục địa Ô-xtrây-li-a và hệ thống các đảo, quần đảo.

Vị trí: nằm ở bán cầu Nam, thiên nhiên có sự khác biệt giữa các đảo, quần đảo và lục địa Ô-xtrây-li-a.


 

Câu hỏi trang 142 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 20.1, hãy xác định các bộ phận của châu Đại Dương.

 

Trả lời:

Châu Đại Dương bao gồm: lục địa Ô-xtrây-li-a và hệ thống các đảo, quần đảo trải rộng hầu khắp Thái Bình Dương.


 

Câu hỏi trang 143 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 20.1, hãy nêu vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của Ô-xtrây-li-a.

 

Trả lời:

Vị trí: nằm ở bán cầu Nam, có đường chí tuyến Nam đi qua lãnh thổ.

Hình dạng và kích thước: Châu Đại Dương có diện tích 8,5 triệu km2.


 

Câu hỏi trang 143 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 20.1, hãy nêu đặc điểm thiên nhiên các đảo và quần đảo của châu Đại Dương.

 

Trả lời:

– Địa hình: Quần đảo Niu-di-len và các nhóm đảo núi lửa có địa hình cao hơn các đảo và quần đảo san hô.

– Khí hậu: phần lớn có khí hậu nóng ẩm quanh năm và điều hòa. Riêng quần đảo Niu-di-len có khí hậu ôn đới và cận nhiệt hải dương.

– Thực vật: rừng mưa nhiệt đới.

– Khoáng sản: không giàu có về tài nguyên khoáng sản. Nhưng có nguồn lợi về hải sản phong phú và là tài nguyên du lịch quan trọng.

 

 

 

 

 

Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương – Địa Lí 7 – Cánh Diều