Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Chuẩn bị 

– Lược đồ trống các lục địa và đại dương thế giới.

– Bút màu, bút chi, tẩy chì,…

 

2. Nội dung thực hành

a) Bốn đại dương chính trên thế giới

 

b) Cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển

* Các đại dương cần qua

– Cách 1: Ấn Độ Dương -> Đại Tây Dương -> Thái Bình Dương.

– Cách 2: Ấn Độ Dương -> Đại Tây Dương -> Bắc Băng Dương -> Thái Bình Dương.

* Con đường ngắn nhất để đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là: Ấn Độ Dương -> Đại Tây Dương -> Thái Bình Dương. Vì đi qua các đại dương trên có nhiều eo biển đi đường tắt (rút ngắn khoảng cách), đi qua Bắc Băng Dương sẽ nhanh nhưng Bắc Băng Dương có thời tiết khắc nghiệt, nhiều nguy hiểm.


 

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi 1 trang 174 Địa Lí lớp 6: Hãy điền tên 4 đại dương chính trên thế giới vào lược đồ trống đã chuẩn bị.

Lời giải:

 

Câu hỏi 2 trang 174 Địa Lí lớp 6: Hãy tưởng tượng, em sẽ thực hiện một cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển mà điểm bắt đầu và kết thúc là ở Việt Nam.

a. Em sẽ phải đi qua các đại dương nào?

b. Hãy tìm con đường ngắn nhất để đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Giải thích sự lựa chọn của mình.

Lời giải:

a. Em sẽ phải đi qua các đại dương: Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

b. Em chọn đường đi theo vĩ tuyến trong khoảng từ 50 – 600N. Vì đây là con đường biển có thể đi thẳng mà không bị chắn bởi các bờ lục địa nên sẽ là con đường ngắn nhất và nước biển không bị đóng băng.

 

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

 

Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới – Địa Lí 6 – Cánh Diều