Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Thông tin cá nhân và tập thể

– Thông tin cá nhân của 1 người là thông tin gắn với việc xác định danh tính của người đó (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân,…).

– Mỗi cơ quan hay tổ chức cũng có những thông tin cần bảo vệ (tài khoản ngân hàng, mật khẩu thư điện tử,…).

– Kẻ xấu có thể đánh cắp thông tin cá nhân/tập thể để lừa đảo và trục lợi.

– Thông tin cá nhân và tập thể được pháp luật bảo vệ.

2. Bảo vệ thông tin cá nhân

– Cài đặt phần mềm chống virus để bảo vệ máy tính.

– Không tuỳ tiện tiết lộ thông tin cá nhân.

– Không nhập mật khẩu trong điều kiện có thể bị người xung quanh nhìn trộm hoặc máy không ở chế độ ẩn mật khẩu.

– Sử dụng mật khẩu mạnh. Tránh đưa thông tin cá nhân vào mật khẩu vì dễ bị đoán ra.

3. Chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp

– Không tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân.

– Kiểm chứng kĩ lưỡng để đảm bảo thông tin không sai lệch.

– Tránh vi phạm bản quyền.


 

Hoạt động 1 trang 35 Tin học lớp 6:

Em hãy truy cập website có địa chỉ https://vnanet . vn, di chuyển đến cuối trang và chọn Thể thao & Văn hóa để xem những tin tức thể thao mới nhất. Hãy truy cập một tin thể thao em muốn xem, sau đó quan sát địa chỉ của trang web thể thao đó có cùng địa chỉ trang web với https://vnanet . vn không?

Lời giải:

Địa chỉ của trang web thể thao đó không cùng địa chỉ website với https://vnanet.vn


 

Hoạt động 2 trang 35 Tin học lớp 6:

Em cần những thiết bị hay phần mềm nào sau đây để truy cập thông tin trên các website?

1. Máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet.

2. Phần mềm tìm kiếm thông tin.

3. Phần mềm trình duyệt web.

Lời giải:

 

 

Em cần những thiết bị hay phần mềm dưới đây để truy cập thông tin trên các website.

1. Máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet.

3. Phần mềm trình duyệt web.


 

Luyện tập trang 37 Tin học lớp 6:

Em hãy mở trình duyệt web có trên máy tính để xem dự báo thời tiết ngày mai địa chỉ https://www.nchmf.gov.vn

Theo em, nội dung thông tin trên trang web có thay đổi theo thời gian không?

Lời giải:

 

 

Theo em nội dung trên trang web có thay đổi theo thời gian vì đây là trang web cập nhật thời tiết mà thời tiết lúc nào cũng sẽ thay đổi theo từng ngày và từng giờ.


 

Vận dụng trang 37 Tin học lớp 6:

Em sẽ sử dụng những website nào sau đây để tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh?

1. https://dantri . com . vn

2. https://dictionary.cambridge . org

3. https:languages.oup . com

Lời giải:

Em sử dụng những website này để tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh:

2. https://dictionary.cambridge . org

3. https://languages . oup . com


 

Câu hỏi tự kiểm tra trang 37 Tin học lớp 6:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. WWW là mạng lưới các website trên internet.

2. Cần phải khởi động tất cả các trình duyệt mới truy cập được thông tin trên WWW.

3. Chỉ cần khởi động trình duyệt web là lập tức truy cập được trang web tin tức.

Lời giải:

1. WWW là mạng lưới các website trên internet.

3. Chỉ cần khởi động trình duyệt web là lập tức truy cập được trang web tin tức.

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet – Tin Học 6 – Cánh Diều