Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

 

1. Khám phá cách thực hiện định dạng đoạn

– Đoạn văn bản là một hay một số dòng văn bản được viết giữa hai kí tự ngắt dòng.

– Các thuộc tính định dạng đoạn thường dùng là: kiểu căn lề, độ dãn dòng, độ dãn đoạn.

– Định dạng đoạn hợp lí sẽ làm cho văn bản được trình bày đẹp hơn vì các dòng và các đoạn được dãn cách phù hợp, văn bản được căn biên đều hai bên cũng đẹp hơn.

– Để định dạng đoạn, đặt con trỏ soạn thảo nằm trong đoạn đó rồi nháy chuột vào các lệnh định dạng đoạn.

 

2. Tìm hiểu về định dạng trang

– Định dạng trang là công việc chủ yếu của trình bày trang văn bản.

– Định dạng trang là xác định lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải của trang văn bản.

– Công cụ định dạng trang trong dải lệnh Page Layout.

 

3. In văn bản

Chọn lệnh Print, chọn đúng tên máy in.


 

Hoạt động 1 trang 61 Tin học lớp 6: Em hãy khám phá các lệnh định dạng đoạn cho trong Hình 2 để thực hiện căn biên và chọn độ dãn dòng cho các đoạn của văn bản ‘Bình đẳng giới” ở trên.

 

 

Lời giải:

Học sinh thực hành trên lớp:

Bước 1: Chọn văn bản (bôi đen) bạn muốn căn chỉnh.

Bước 2:

+ Nháy chuột chọn căn trái  hoặc căn phải   bấm căn giữa   căn đều

+ Chọn lệnh dãn dòng

 

 


 

Hoạt động 2 trang 62 Tin học lớp 6:

Em hãy tìm hiểu công cụ định dạng trang trong Hình 4. Sau đó hoàn thiện các bước căn lề nhanh bằng cách chọn lệnh thích hợp cho các dấu ? sau đây:

1. Đặt con trỏ chuột vào vị trí bất kì trong văn bản.

2. Nháy chuột vào dải lệnh.

3. Trong nhóm lệnh ? nháy chuột vào lệnh căn lề (lệnh ? ) và chọn một mẫu lề phù hợp

 

Lời giải:

Học sinh thực hành trên lớp

– Các bước căn lề nhanh bằng cách thực hiện các bước sau đây:

1. Đặt con trỏ chuột vào vị trí bất kì trong văn bản.

2. Nháy chuột vào dải lệnh Page Layout.

3. Trong nhóm lệnh  Page Setup nháy chuột vào lệnh căn lề (lệnh Margins ) và chọn một mẫu lề phù hợp.


 

Hoạt động 3 trang 63 Tin học lớp 6:

Em hãy nêu các bước thực hiện căn lề trang và in ra 5 bản bài viết về “Bình đẳng giới” ở Hình 1. Trang được căn lề với các lề trên là 2,54 cm, còn các lề trái và phải là 2cm. Giấy in ra có khổ A4 và được in dọc.

Lời giải:

Bước 1: Bôi đen văn bản => Page layout => chọn Orientation (lệnh chọn hướng giấy ) => Chọn Portrait (dọc).

Bước 2: Bấm vào Margins  => Kéo xuống dưới chọn Custom Margins => Hiện một hộp có Margins – Paper – Layout, chọn Margins .

Trong đó :

+ Top (lề trên ) và Bottom (lề dưới) điền số 2,54 cm.

+ Right (lề phải) và Left (lề trái) điền số 2 cm.

=> Sau khi điền xong => bấm OK.

 

Bước 3: Bôi đen văn bản, vào file => chọn Print => hiện hộp như hình dưới, ở phần Copies, điền số 5 cho việc in 5 văn bản => Bấm Print để máy in.

 


 

Luyện tập trang 63 Tin học lớp 6:

1. Định dạng văn bản là làm gì?

2. Vì sao cần định dạng văn bản?

Lời giải:

1. Định dạng văn bản là định dạng bao gồm định dạng kí tự và định dạng đoạn.

2. Cần định dạng văn bản vì làm cho văn bản được trình bày đẹp hơn, văn bản rõ ràng, nhất quán, mạch lạc và gây ấn tượng với người đọc.


 

Vận dụng trang 63 Tin học lớp 6: Nếu muốn trình bày đoạn văn bản sau đây đẹp hơn và sau đó thực hiện in, ta có thể làm như thế nào?

Lời giải:

B1. Bôi đen văn bản => Vào paragraph => Thực hiện các bước tăng giảm độ dãn dòng, căn biên, lệnh tăng và giảm độ thụt vào của đoạn so với lề trái phải.

B2: File => chọn Print => Chọn ô Copies sau đó bấm số lượng cần in đoạn văn vào ô Copies => bấm Print


 

Câu hỏi tự kiểm tra trang 63 Tin học lớp 6:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Định dạng văn bản gồm định dạng kí tự, định dạng đoạn và định dạng trang

2. Định dạng trang chính là căn lề trang

3, Độ lệch của đoạn văn bản so với lề trái chính là lề trái của trang

4. Định dạng kí tự và định dạng đoạn có các bước thực hiện tương tự nhau

Lời giải:

Câu đúng là:

2. Định dạng trang chính là căn lề trang

3, Độ lệch của đoạn văn bản so với lề trái chính là lề trái của trang

 

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản – Tin Học 6 – Cánh Diều